Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utmaningar och avvägningar för jägare

Två jägare med hund i svensk skog.

I en hållbar utveckling av landsbygden är jaktturism en viktig pusselbit. Denna slags turism kan skapa arbetstillfällen och bidra till att traditioner bevaras, men som företagare möter man också unika utmaningar. Det konstateras i slutrapporten för forskningsprojektet om jaktturism som finansierats av Naturvårdsverket.

Jaktturism är en del av den tjänsteekonomi som bidrar till utvecklingen av den svenska landsbygden. Men att utveckla och arbeta med kommersiell jakt kan också innebära utmaningar. Att driva en jaktturismverksamhet handlar i hög grad om relationer, både gentemot kunder och andra aktörer i omgivningen. Jaktföretagare navigerar helt enkelt på en komplex arena, konstaterar professor Erika Andersson Cederholm och docent Carina Sjöholm vid institutionen för tjänstevetenskap, i rapporten Jaktturism – avvägningar, utmaningar och möjligheter

– Jakt handlar traditionellt om viltförvaltning och rekreation. Den som verkar inom jaktturism ska också förhålla sig till markägare, lokala jaktlag och myndigheters regleringar. Det handlar om att balansera ekonomiska, moraliska och emotionella värden och det är inte helt ovanligt att de olika värdena står i konflikt med varandra, säger Erika Andersson Cederholm och Carina Sjöholm.

Slutrapporten är en sammanfattning av vetenskapliga artiklar som publicerats inom ramen för forskningsprojektet. Läs rapporten här.

Rapporten är ett resultat av ett treårigt forskningsprojekt som finansierats av Naturvårdsverket med medel ur Viltvårdsfonden. Läs mer på naturvårdsverket.se

Texten i denna nyhet kommer från pressmeddelandet från Naturvårdsverket. Läs hela pressmeddelandet här (docx).

 

Sammanfattning av forskningsprojektet

I filmen nedan sammanfattar forskarna sitt arbete och resultatet från forskningsprojektet.