Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Institutionsstyrelse

Institutionsstyrelsen är institutionens högsta beslutande organ och fattar strategiska verksamhetsbeslut. Styrelsen fattar också beslut om riktlinjer, strategiska mål, hur institutionens resurser ska användas, utbildningsplaner, kursplaner och litteraturlistor.

Ledamöter

För lärarna:

 • Mattias Wengelin (ordf)
 • Malin Espersson
 • Henrik Loodin
 • Britt Aronsson
 • Ulrika Westrup
 • Cecilia Fredriksson

För övriga:

 • Annika Permevik
 • Åsa Friberg

För doktoranderna:

 • Micol Mieli

För studenterna:

 • Ayan Qasi
 • Julia Hjortshagen

Suppleanter

För lärarna:

 • Kristina Bäckström
 • Maria Fuentes
 • Mikael Bergmasth

För övriga:

 • Michael Johansson
 • Matilda Yourstone

För doktoranderna:

 • För studenterna:
 • Elsa Johansson
 • Robin Nilsson (Kilinge)

Alla handlingar och bilagor är offentliga. Kontakta institutionen om du vill ta del av dem.