Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kursplaner & litteraturlistor för logistics service management

Vårterminen 2022

Termin 2

LGMA21 Strategisk logistik (15 hp), läsperiod 1 & 4
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

LGMA22 Redovisning och ekonomistyrning (15 hp), läsperiod 2 & 3
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

Termin 4 

LSMB41 Juridik för Logistics service management (7,5 hp) - läses parallellt med LSMD42, läsperiod 1-2
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

LSMD42 Metod och analytisk färdighet - kvantitativ metod (7,5 hp) - läses parallellt med LSMB41, läsperiod 1-2
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

LSMB43 Metod och analytisk färdighet – kvalitativ metod (7,5 hp), läsperiod 3
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

LSMA44 Service management: Uppsatsarbete (7,5 hp), läsperiod 4
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

Termin 6

LSMB61 Applied systems modelling (15 hp), läsperiod 1-2
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

SMKK60 Service management: Examensarbete för kandidatexamen (15 hp), läsperiod 3-4
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator