Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Erasmuspraktik

Praktisera i Europa med stipendium

Vill du skaffa dig erfarenhet av arbetslivet inom ditt studieområde och samtidigt få internationalisering? Ett sätt att finansiera det är via Erasmus praktikprogram. Även om praktik inte ingår i ditt program har du möjlighet att skaffa dig en praktikplats och ansöka om stipendiet. Studenter på programmet Equality and Diversity Management kan göra poänggivande praktik om kraven för praktikkursen uppfylls.

Du hittar själv en praktikplats hos ett företag, en organisation eller ett universitet i ett av de 32 länderna som ingår i Erasmus. Praktiken ska vara relevant för ditt studieområde och omfatta minst två månader på heltid. Du kan göra Erasmuspraktik under sommarloven men också efter avslutade studier. Stipendiet måste då sökas under sista terminen när du fortfarande går på programmet. Praktiken ska avslutas inom tolv månader efter examen.

Stipendieansökningar tas emot löpande, vilket innebär att ju tidigare du söker desto större chans har du att få ett stipendium. Vill du göra praktik sommaren måste du ansöka om stipendiet senast i maj för att vara säker på att ansökan ska hinna handläggas innan praktiken börjar.

Stipendiet är ett bidrag som ska användas till utgifter som resa, boende och andra omkostnader som uppkommer under praktikperioden. Stipendiets storlek beräknas utifrån vilket land du gör praktik i och varierar mellan 510-615 €/månad.
Om inte din praktikvärd ger dig en olycksfalls- och ansvarsförsäkring måste du teckna ett motsvarande försäkringsskydd på egen hand.

Du hittar all information om praktikstipendium samt om hur man ansöker på Externa Relationers hemsida.

 

mössa