Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Strategiska ledstjärnor

Institutionen för tjänstevetenskap

Arbete på institutionen ska ledas framåt av strategiska ledstjärnor som sammanfattar vad vi redan gör, vad vi ska fortsätta göra och vad vi behöver utveckla.

Uppdraget för Institutionen för tjänstevetenskap är att utbilda och forska för att förstå, problematisera och bidra till utveckling av tjänster och tjänstesamhället. Vår verksamhet är grundad i samhällsvetenskapliga metoder och teorier. Kritiska samhällsvetenskapliga perspektiv är av särskild vikt för institutionens utbildning och forskning. Lärare och forskare vid institutionen representerar olika vetenskapliga områden och perspektiv som tillsammans utgör grunden för vår tvärvetenskapliga utbildning och forskning.


På samhällsvetenskapliga fakultetens webbplats hittar du fakultetsgemensamma anvisningar, blanketter handlingsplaner, riktlinjer och strategier för olika områden.

Övergripande dokument, till exempel strategier och handlingsplaner som gäller för hela Lunds universitet hittar du på universitetets gemensamma medarbetarsidor.