Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Jämställdhet, likabehandling och mångfald

Institutionen för tjänstevetenskap arbetar aktivt med jämställdhet, likabehandling och mångfaldsfrågor. Det är en förutsättning för bibehållen och ökad kvalitet i vår forskning och utbildning och utgör grundstenar i det moderna vetenskapliga och pedagogiska arbetet.

I Lunds universitets policy för jämställdhet, likabehandling och mångfald står:

Att såväl anställda och studenter som den som söker arbete eller studieplats vid Lunds universitet behandlas och bedöms utan ovidkommande hänsyn till kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.

Inom universitetet råder nolltolerans mot kränkande särbehandling. Det krävs också ett bemötande som ger var och en möjlighet att utvecklas utifrån sina erfarenheter.  Respekt och omtanke gäller i alla relationer liksom gemensamt ansvarstagande mot universitetets grundläggande värden, uppgifter och mål.

Länkar