Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vanliga frågor och svar

OM KANDIDATPROGRAMMEN I SERVICE MANAGEMENT

Här har vi samlat svaren på frågor som vi ofta får. Om du inte hittar svaret på just din fråga är du välkommen att kontakta en studievägledare.

Har ni antagning både höst och vår?

Nej, vi antar endast nya studenter till hösten.

Läser man både i Helsingborg och i Lund?

Nej, programmen ges enbart i Helsingborg och all undervisning sker i Helsingborg. Däremot är alla Lunds universitets lokaler, även i Lund, tillgängliga för studenter. 

Måste jag bestämma mig för en inriktning på service management-programmet redan när jag söker?

Ja, det måste du. Det finns ingen möjlighet att byta inriktning sedan du påbörjat service management-programmet, så tänk på att söka till och tacka ja till den inriktning du helst vill studera.

Vad innebär inriktningarna?

Inriktningsvalet påverkar vilken specialisering du får. Det finns tre inriktningar på vårt Service Management-program: hälsa, retail och turism & hotell. Alla inriktningar ger dock samma examen. Sedan finns Logistics service management som är ett eget kandidatprogram.

Läser man mycket gemensamt med de andra inriktningarna på service management-programmet?

Ja, det gör du. Som service management student läses 75 % av utbildningen gemensamt medan 25 % läses inriktningsspecifikt. På de gemensamma kurserna behandlas också fall med olika branschperspektiv.

Kan jag välja Logistics som inriktning?

Nej, logistics service management är ett eget kandidatprogram. Hälften av kurserna läses gemensamt med studenterna på service management-programmet. Övriga kurser ges i samarbete med Lunds tekniska högskola, LTH.

Jag har svårt att välja. Vad är egentligen skillnaden mellan programmen?

Den största skillnaden mellan Service management-programmet och Logistics service management-programmet utöver att man läser om olika branscher och deras specifika förutsättningar, är att man på Service management-programmet läser 25% inriktningskurser inom sin utbildning. Läser man Logistikprogrammet läser man istället hälften av sina kurser med inriktning mot logistikområdet medan andra halvan är kurser inom service management. Man får alltså en större fördjupning inom inriktningen logistik än vad man får om de andra inriktningarna, där man istället får ännu mer kurser inom just service management. 

Det viktigaste är att välja vad som intresserar dig. Att läsa av intresse skapar större motivation och då blir det också oftast bättre resultat och man tar vara på tillfällena att lära sig nya saker när tillfällen ges.

Många upplever att det blir lättare att välja när de vet programinnehållet. Här kan du läsa mer om utbildningsupplägget på första terminen för Logistics service management och Service management (pdf). Fler kursplaner hittar du här.

Hur många kurser läser vi samtidigt?

Du läser bara en kurs åt gången.

Vad är service management?

Service management handlar om ledarskap och organisation i tjänste- och serviceverksamheter. Programmet är inriktat på branscher som fokuserar på kunder och tjänster och du får därför spetskunskaper för att kunna arbeta kundfokuserat, bygga kundrelationer och förstå konsumentbeteenden. Det är en utbildning inom tjänstevetenskap: ett tvärvetenskapligt ämne som ger bred kunskap om organisation, ekonomi, marknadsföring och ledning av företag och organisationer. Teorin analyseras utifrån ekonomiska, sociala, kulturella och miljörelaterade perspektiv. Läs mer om Institutionen för tjänstevetenskap.

Är det föreläsningar varje dag?

Undervisningen ser olika ut på de olika kurserna. Ibland är det föreläsning, vissa kurser har PBL-undervisning (problembaserat lärande), medan vissa har grupparbeten, workshops, case och seminarier. Rollspelsövningar kan dyka upp på en del kurser. Men alla kurser är heltidsstudier och du får räkna med 40 timmars arbetsvecka.

Vilket betyg måste jag ha för att komma in på de olika inriktningarna?

För att få en uppfattning om hur stora dina chanser är att bli antagen till den inriktning du vill söka kan du titta på UHR:s sida med antagningspoäng och statistik.

Finns det en valbar termin under programmet?

För service management: Ja, under den valbara terminen (termin 5) kan du välja att läsa en praktikkurs, fristående kurser eller söka utbytesstudier.

För logistics: Nej, men det finns under termin 5 möjlighet att söka till utbytesstudier (ej möjlighet till praktikkurs eller fristående kurser).

Ingår det någon praktik?

Som service management-student kan du välja att läsa en praktikkurs på 15 hp under din valbara termin (termin 5, början av år 3). Det finns ingen praktik på Logistics service management-programmet, men båda våra kandidatprogram har nära kontakt med näringslivet. Läs mer om karriär efter examen här!

Vad får jag för examen efter service management-programmet?

Efter avslutad utbildning på 180 högskolepoäng kan du ansöka om en filosofie kandidatexamen med service management som huvudområde. På engelska: Degree of Bachelor of Science, Major: Service Management. Läs mer om att ta ut examen.

Vad får jag för examen efter logistics service management-programmet?

Efter avslutad utbildning på 180 högskolepoäng kan du ansöka om en filosofie kandidatexamen i logistics service management med huvudområde service management. På engelska: Degree of Bachelor of Science in Logistics Service Management, Major: Service Management. Läs mer om att ta ut examen.

Hur ser arbetsmarknaden ut efter service management-programmet?

Om du tittar på arbetsmarknaden inom servicebranschen så ser det bra ut för dig som nyutexaminerad. Av de som studerat tidigare år har majoriteten lyckats etablera sig snabbt på arbetsmarknaden. Många branscher efterfrågar personer som har en bred kunskap om service, ekonomi, ledarskap och organisation. Läs mer om din arbetsmarknad efter examen.

Hur ser arbetsmarknaden ut efter logistics service management-programmet?

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som t ex logistikchef, projektledare, informatör, inköpare, distributionsansvarig, platschef eller andra befattningar inom logistik, varuflöden och transportekonomi. Läs mer om din arbetsmarknad efter examen.

Hur samarbetar ni med företag och branschen?

Vi samarbetar med ledande företag och organisationer via advisory board och branschråd. Våra samarbetspartners bidrar med lämpliga fall som kan bli case eller undersökningar. Representanter från företagen kommer också till institutionen som gästföreläsare. Se lista över våra branschråd här.

Kan man läsa utomlands under programmets gång?

Ja, du kan läsa vid ett utländskt lärosäte under den 5:e terminen på programmet. Du kan ansöka om utbytesstudier via institutionens egna avtal, fakultetens avtal och via Lunds universitets centrala avtal. Du kan också välja att studera utomlands på egen hand. Kurserna du läser utomlands ska sedan tillgodoräknas inom programmet. Läs mer om utlandsstudier.

Om jag har läst kurser vid högskola eller universitet innan jag börjar på programmet, kan jag få tillgodoräkna mig dem?

Det finns möjlighet att tillgodoräkna sig vissa kurser som du läst tidigare om de helt motsvarar programmets kurser. Bedömning om huruvida du kan tillgodoräkna dig tidigare studier görs efter du blivit antagen till programmet. För frågor kring detta kan du kontakta studievägledarna på institutionen.

Är undervisningen på svenska eller engelska?

Programmet ges mestadels på svenska, men någon enstaka kurs kan ges på engelska. Däremot är mycket av kurslitteraturen på engelska på samtliga kurser och en del gästföreläsningar kan också vara på engelska. Om du vill ha hjälp med att planera studierna eller hitta bättre lässtrategier för att hinna med all litteratur kan du få vägledning av Studieverkstaden med språkservice.

Hur är Helsingborg som stad? Är det svårt att få boende?

Helsingborg är en trevlig stad med internationell känsla! Helsingborgs stad har en egen studentbostadssamordnare som förmedlar kontakter till hyresvärdar. Här kan du läsa mer om studentboende i Helsingborg.

Hur är studentlivet i Helsingborg?

Helsingborg har ett levande studentliv med aktiva kårer och studentföreningar. Det finns stora möjligheter att engagera sig i olika verksamheter. Studenterna har ett eget hus, "Helsingborgen", där det ordnas olika event, så som sittningar, caféer och pubkvällar. Studenterna som läser i Helsingborg är även välkomna att ta del av studentlivet i Lund, vilket många uppskattar. Besök Campus Helsingborgs sidor om studentliv.

 

Kontakt studievägledning

Veronica Åberg och Annika Permevik.

Veronica Åberg & Annika Permevik
Studievägledare
Epost: 
studievagledning [at] ses [dot] lu [dot] se (studievagledning[at]ses[dot]lu[dot]se)
Tel: 042-35 66 22 / 042-35 65 77

Studiemedel från CSN

Du ansöker om studiemedel per termin eller år (två terminer) hos Centrala studiestödsnämnden, CSN.

Rådet är att alltid söka studiemedel för två terminer på en gång, även om du skulle vara osäker på om du verkligen kommer läsa ett helt läsår eller ej. Det finns en stor fördel med att söka studiemedel för två terminer på en gång: Du har ett helt år på dig att ta de poäng du behöver för att kunna få studiemedel via CSN igen.

Beviljat studiemedel betalas ut när du registrerat dig på din utbildning samt lämnat studieförsäkran hos CSN. Ditt studiemedel kommer sedan vanligtvis varje månad.

Om studiemedel – csn.se

Frågor om studiemedel?

csn.se kan du bland annat få svar på frågor angående:

  • när du ska ansöka
  • när du får dina pengar
  • återbetalning av lån
  • utlandsstudier
  • hur mycket du får tjäna om du har extraarbete
  • vilka regler som gäller för att få studiemedel, bland annat gällande din ålder, studiernas omfattning och så vidare.

Kontakta CSN om du har frågor