Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Karriär

Möjligheter efter utbildningen

Efter en avslutad utbildning i service management är du väl rustad för framtiden. Studenter från våra program kan välja att ge sig ut i arbetslivet direkt eller fortsätta med akademiska studier. Oavsett vad du väljer har du en gedigen grundutbildning i bagaget som är förankrad i aktuell forskning och öppnar upp till en bred arbetsmarknad.

Grafik med text. I mitten står det: "Nära koppling till branschen", runt omkring står det:"Företagssimulering", "Case", "Praktikkurs", "Gästföreläsare", "Studiebesök", "Uppsats".

Utbildning som leder till jobb

Under hösten 2018 genomförde vi en undersökning bland studenterna som tog examen från våra kandidatprogram mellan 2013 och 2017, där vi fick 500 enkätsvar. Våra tidigare studenter visar sig ha etablerat sig snabbt på arbetsmarknaden och flera arbetar inom ledande positioner. Enligt vår undersökning hade hälften av våra tidigare studenter på samtliga kandidatprogram fått jobb redan innan de avslutade utbildningen. Ett halvår efter utbildningen hade nio av tio fått jobb.

Användbart i arbetslivet

En övervägande majoritet av våra alumner tycker att utbildningen är relevant för deras nuvarande jobb. Många alumner tycker också att olika moment i utbildningen så som studiebesök, gästföreläsningar, utbytesstudier och examensarbete har bidragit positivt till deras möjligheter på arbetsmarknaden.

Bredden skapar möjligheter

Bredden i kandidatprogrammen inom service management gör att du kan arbeta inom många olika branscher, verksamheter och yrken. Utbildningen ger dig möjlighet att jobba i privat, offentlig och ideell sektor. Många av våra tidigare studenter har idag en yrkesroll inom ekonomi, marknadsföring, kundrelationer, HR, logistik, egenföretagare, produktutveckling, ledning och styrning eller som specialist. En av våra alumner säger så här kring vad som var bra med utbildningen:

"Att den var så bred, med ledarskap, ekonomi och organisationsformer. Den är bra att ha i ryggen när man söker jobb då utbildningen har en bredd som i sin tur är enkel att vinkla för varje arbetsintervjutillfälle. Utbildningen har primärt varit en nyckel för mig ut i arbetslivet."

Se vilka yrken våra tidigare studenter har och på vilka arbetsplatser de jobbar

Service Management programmet:

Logistics Service Management programmet:

Fortsatta studier

Efter en kandidatexamen kan du fortsätta fördjupa dina studier och kunskaper inom service management och tjänstevetenskap. Vi erbjuder ett internationellt masterprogram med fem olika inriktningar. För dig som vill fortsätta studierna efter det har vi även en forskarutbildning där syftet är att ge fördjupade kunskaper i tjänstevetenskap och att utbilda självständiga och kritiska forskare. 

Arbete efter examen

87% hade jobb inom ett halvår efter examen
49% hade jobb innan de tagit examen
89 % tycker att utbildningen är relevant för deras nuvarande jobb
82% jobbar inom den privata sektorn
15% jobbar inom den offentliga sektorn
3% jobbar inom icke-statlig eller ideell sektor

Källa: Alumnenkäten 2018. Omfattar 500 studenter som avslutat utbildningen 2013-2017.