Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

CROCUS

CROCUS - Kulturens rum och kreativitetens villkor

Kultur och kreativitet har fått en allt viktigare roll som betydelsebärande samhällsfenomen, även utanför de traditionella kultursektorerna. Kulturell och kreativ kompetens kan fungera som resurs för produkt- och tjänsteutveckling och skapa värde inom regional utveckling, stadsplanering och landsbygdsutveckling.

Det tvärvetenskapliga nätverket CROCUS fokuserar på kulturella och kreativa näringar och har som mål att skapa en dynamisk och levande miljö som stärker både forskning och undervisning vid Campus Helsingborg. Med kulturella och kreativa verksamheter och uttrycksformer menar vi konstnärliga, kulturella och kreativa områden i bred bemärkelse, från konst, teater och litteratur till mode, design och arkitektur. I det innefattar vi även verksamheter från de gröna näringarna, som exempelvis trädgårdskonst och mathantverk. Frågor kring design, livskvalitet och upplevelser spänner över både urbana och rurala miljöer.

Kulturella och kreativa verksamheter är ofta inbäddade i komplexa nätverk av offentliga, privata, och civila aktörer och resurser, vilket skapar specifika villkor för dem som är verksamma inom dessa områden. Även platser och fysiska resurser sätter villkor och skapar förutsättningar, samtidigt som dessa förändras genom kulturella och kreativa aktiviteter. Med fokus på två nyckelbegrepp – kulturens rum och kreativitetens villkor – vill vi generera ny kunskap kring dynamiken inom, villkoren för, och effekterna av kulturella och kreativa verksamheter och uttrycksformer på lokal, regional och internationell nivå.

Vårt mål är att etablera en komplett forsknings- och utbildningsmiljö som konsoliderar tvärvetenskapliga samarbeten inom profilområdet, samt möter behov av framtida utbildning. Detta sker på tre nivåer: utvecklat utbildningsutbud på grundläggande och avancerad nivå, utveckling av uppdragsutbildning, etablering av forskarskola samt uppbyggnad av en plattform för tvärvetenskaplig forskning.

I nätverket medverkar forskare från den samhällsvetenskapliga fakulteten (Institutionen för service management och tjänstevetenskap och Institutionen för strategisk kommunikation), humanistiska och teologiska fakulteterna (Institutionen för kulturvetenskaper) samt den konstnärliga fakulteten i Malmö.

CROCUS styrgrupp består av följande representanter:

  • Cecilia Fredriksson, projektledare 
  • Katja Lindqvist (S)
  • Robert Willim (HT)
  • Pernilla Rasmussen (HT)
  • Jörgen Dahlqvist (K)
  • Per-Johan Dahl (LTH)
  • Marie Ledendal, projektkoordinator

 

Kontakt CROCUS

Projektledare

Cecilia Fredriksson
cecilia [dot] fredriksson [at] ses [dot] lu [dot] se (cecilia[dot]fredriksson[at]ses[dot]lu[dot]se)

Projektkoordinator

Marie Ledendal
marie [dot] ledendal [at] isk [dot] lu [dot] se (marie[dot]ledendal[at]isk[dot]lu[dot]se)