Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kursplaner & litteraturlistor för service management

Vårterminen 2024

Termin 2

SEMA21 Fortsättningskurs i service management (30 hp)
Hälsa, Retail, Turism och hotell (läsperiod 1–4)
Kursplan
Litteraturlista
Examinator

Termin 4 

För inriktning Hälsa, Retail, Turism och hotell (läsperiod 1-2)
SEMA41 Samhällsvetenskapliga metoder (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

För inriktning Hälsa (läsperiod 3-4)
SEMA42 Den hälsofrämjande arbetsplatsen (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

För inriktning Retail (läsperiod 3-4)
SEMA43 Utveckling av detaljhandelskoncept (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

För inriktning Turism och hotell (läsperiod 3-4)
SEMA44 Hållbar destinationsutveckling (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

Termin 6

För inriktning Hälsa (läsperiod 1-2)
SEMA61 Nya perspektiv på arbetslivet (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

För inriktning Retail (läsperiod 1-2)
SEMA62 Aktuell forskning om detaljhandel (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

För inriktning Turism & hotell (läsperiod 1-2)
SEMA63 Verksamhetsutveckling i besöksnäringen (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

För inriktningar Hälsa, Retail, Turism & hotell (läsperiod 3-4)
SEMK65 Service management: Examensarbete för kandidatexamen (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator