Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hållbarhet, resurser & tjänster

I hållbarhetsarbetet spelar tjänstesektorn en nyckelroll. Ändliga naturresurser, ekosystem i obalans och klimatförändringar ställer stora krav på näringsliv, organisationer och enskilda att tänka nytt.

Kollage med en cykel, en återvinningssymbol, ett vindkraftverk, blommor och bin, fiskefartyg

Bakom alla tjänster, privata som offentliga, döljer sig flöden av energi och naturresurser. Forskningen inom detta tema vill gå på djupet och utforska hur organisationer och näringsliv använder dessa resurser – och därigenom bidra med lösningar på praktiska samhällsproblem. Frågorna inom detta forskningstema är komplexa och spänner över en rad olika områden, exempelvis avfallshantering, fiskeförvaltning, livsmedel, gröna rum i urbana miljöer, ekosystemtjänster, stadsplanering och kollektivtrafik.

Med utgångspunkt i företagsekonomisk, miljöstrategisk, kulturgeografisk, sociologisk och etnologisk forskning synliggör forskningen vid SES både utmaningar och möjligheter. Genom att identifiera målkonflikter – ekonomiska, sociala och miljömässiga – tillför forskningen kunskap som behövs för att utveckla samhället i en mer hållbar riktning. Här spelar inte minst digitaliseringen en viktig roll genom att öppna upp för cirkulära affärsmodeller och nya former av delningstjänster.

Nya publikationer inom temat

Trending Seaweed: Future Opportunities in Retail?Fredriksson, C., Merkel, A. & Säwe, F., 2024, The future of consumption...
300 testcyklister. Om attityder till att arbetspendla med cykel och dess potential i Helsingborg.Johansson, M. & Krüger,...
Nutritional, physicochemical, and sensory characterization of four common Northern European seaweed species intended for...
Feminist LCAs: Finding leverage points for wellbeing within planetary boundariesEllsworth-Krebs, K., Niero, M. & Jack, T...
The circular economy: a geometry lessonBabri, M., Corvellec, H. & Stål, H., 2023 juni 13, Social Europe Publishing & Con...
Countering the Proliferation of Plastic Waste through CircularityCorvellec, H., 2023 juni 13, 1 s. Future Earth.Forsknin...
Cirkulär är inte synonymt med hållbar-Cirkularitet är mer än återvinning, reparation, rekonditionering eller återanvändn...
Efter antibiotika. Om smitta i en ny tidLoodin, H. (red.), Lenander, C. (red.) & Hansson, K. (red.), 2021, Fri tanke för...
Fokus på riskerna skymmer sikten för lösningarnaCorvellec, H., Hultman, J. & Stålhammar, S., 2022 dec. 16, 2 s. Dagens E...
Resource shifting: Resourcification and de-resourcification for degrowthCorvellec, H. & Paulsson, A., 2023 mars, I: Ecol...

Ta del av publikationer och aktuell forskning genom att klicka dig vidare på respektive forskare:

Torleif Bramryd

Hervé Corvellec

Johan Hultman

Tullia Jack

Michael Johansson

Henrik Loodin

Annabell Merkel

Ida Wingren