Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utveckling av ledning och styrning i komplexa organisationer

Intervju med Ulrika Westrup

Det är inte självklart vad ledarskap är – eller vad det borde vara. Samtidigt är organisationer och dess styrning ryggraden i vårt samhälle. Och något som är centralt för ett hållbart arbetsliv. Forskningen vid Institutionen för tjänstevetenskap visar hur organisationer kan bli bättre på att ta tillvara de resurser som finns. Inte minst gäller det för komplexa välfärdsorganisationer som utsätts för stora utmaningar.

Ulrika Westrup, docent vid Institutionen för tjänstevetenskap, berättar om forskningen inom temat ”Management, organisering & arbete”. Här studeras hur organisationer och ledning kan utvecklas, både inom offentlig och privat sektor.

En frågeställning som ofta kommer igen i projekten är hur ledarskapet påverkar organisationernas verksamhet och de människor som berörs av den. För hennes egen del handlar det främst om offentliga organisationer som socialtjänst, skola och sjukvård, och många gånger ur ett användarperspektiv.

– Hela samhället består ju av organisationer som ska ledas och styras – från små företag och enskilda gig-arbetare till stora och komplexa organisationer. Nu under coronapandemin när arbetslivet svajar ser man verkligen vilka krav som ställs på ledarskapet. Vi behöver rusta cheferna att kunna hantera tjänstesamhället på ett mer hållbart sätt, säger Ulrika Westrup.

Ta tillvara organisationens resurser bättre

På senare år har många organisationer anammat ett mer mål- och kontrollstyrt arbetssätt. Ulrika Westrup lyfter fram att forskning visar att det behövs mer fokus på goda interna och externa relationer. Chefers, medarbetares och användares kunskaper och erfarenheter måste tas tillvara bättre, inte minst inom välfärdssektorn.

– Många organisationer har tappat handlingsfrihet och styrs mer utifrån manualer och mål. Inom vissa organisationer, som exempelvis socialtjänsten, kan jag se hur de anställda börjar bli trötta på all kontroll och uppföljning. De vill jobba mer med människor. Det finns ett stort behov att öka möjligheten att utveckla tjänsteprocesser och innovationer som har användarnas värdeskapande i fokus.

Förstå både det mätbara och det omätbara

Att förstå hur ledarskapet inom både offentlig och privat sektor kan utvecklas handlar mycket om att identifiera målkonflikter och att studera vilka som har inflytande och makt i en organisation – och vilka som borde ha det. Att både förstå det mätbara och det omätbara i en organisation.

– Ledning och styrning av organisationer är något som samhället aldrig kommer ifrån. Och det är viktigt att vi är duktiga på det. Om inte människorna ges rätt förutsättningar i en organisation så händer det inte så mycket. Ju mer vi förstår om ledarskap och hur organisationer fungerar, desto bättre blir vi på att leda och styra. Då kan vi skapa arbetsplatser där människor trivs och fungerar så bra som möjligt, säger Ulrika Westrup.

Chefernas ohälsa i fokus

Det talas mycket om stress och annan ohälsa i arbetslivet. En av de utmaningar som forskningen vid SES brottas med är chefernas ohälsa.

– På senare år har chefers ohälsa ökat dramatiskt. Det handlar till exempel om chefer inom vård och omsorg. Utan chefer krackelerar hela systemet, säger Ulrika Westrup.

Hon tar också upp att organisationer måste bli bättre på att möta kriser, och att det då är centralt att förstå samhället ur ett tjänsteperspektiv.

– Jag tycker att samhället måste bli skickligare på att snabbare omsätta det som forskningen tar fram. Och vi behöver arbeta mer med att nå ut med vår forskning. Forskning som inte når ut gör ju inte någon nytta i samhället.

Tre snabba frågor till Ulrika Westrup, docent vid institutionen för tjänstevetenskap:

Ulrika Westrup

Hur gör din forskning samhällsnytta?

– Jag har inriktat mig på att studera offentliga organisationer och människonära tjänster. Jag vill förstå hur vi kan engagera människor och ta tillvara deras kompetens på bästa sätt.

Vad driver dig som forskare?

– Jag vill bidra till att utveckla hållbara organisationer. För mig är praktiknära forskning viktigt. Jag hoppas och tror att jag tillför något till organisationerna jag forskar om.

Vad tycker du om att forska vid SES?

– Vill man driva saker går det. Nu tar vi till exempel steget och bygger upp ett forskningscentrum för ledning av offentliga organisationer, CLOO.