Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Skapa din egen profil

Med valfri termin under tredje året på Service management

Utlandsstudier, praktik eller kompetensstärkande kurser: den valfria terminen ger dig en möjlighet att skapa din egen profil på utbildningen. Ta chansen och fundera över vad du vill med ditt yrkesliv och din framtida karriär och vilka kompetenser du vill utveckla för att nå dina mål.

Som student på programmet i service management får du under din femte termin själv välja dess innehåll. På så sätt kan du själva skapa din egen profil och bredda eller nischa dig beroende på vad du vill göra i framtiden.

Du kan välja mellan:

  • Utlandsstudier
  • Praktikkurs 15 hp + 15 hp valfria kurser
  • Valfria kurser om totalt 30 hp.

Läs mer om de olika alternativen nedan.

Kontakt studievägledning

Veronica Åberg och Annika Permevik.

Veronica Åberg & Annika Permevik
Studievägledare
Epost: 
studievagledning [at] ses [dot] lu [dot] se (studievagledning[at]ses[dot]lu[dot]se)
Tel: 042-35 66 22 / 042-35 65 77

Utlandsstudier

Som student på kandidatprogrammen vid Institutionen för tjänstevetenskap har du möjlighet att ansöka om att studera en termin utomlands. Utbytesstudier kan ge dig ett mycket värdefullt tillskott till utbildningen. Att studera en termin i ett annat land ger dig ett försprång på arbetsmarknaden och du lär känna ett annat lands kultur, språk och människor. Att bo och leva utomlands gör även att man växer som individ och utvecklas på ett positivt sätt.Läs mer om att studera utomlands.

Praktik

För dig som inte har så mycket arbetslivserfarenhet sedan tidigare kan praktik inom utbildningen vara en bra erfarenhet. Att ha praktik kan ge dig en bättre förståelse för hur dina teoretiska kunskaper kan användas ute i en verksamhet och hur du har nytta av det du lärt dig på utbildningen. Du får möjlighet att prova på en bransch och arbetsuppgifter du är nyfiken på, samtidigt som du skapar nya kontakter och bygger upp ett nätverk. Praktikkursen är 15 hp, så väljer du att göra praktik kombinerar du den med 15 hp fristående kurser. 

Valbara kurser

Varje hösttermin erbjuder institutionen för tjänstevetenskap ett antal fristående kurser att välja mellan. Kurserna ger dig en fördjupning i service management med fokus på aktuella områden, t ex digitalisering, hållbarhet, mångfald, arbetsliv samt risk- och krishantering. Dessa teman är framtagna med syfte att passa dig som programstudent för att skapa en bra helhet på din examen. Väljer du att läsa dessa kurser får du en spets på din utbildning och du blir väl rustad för din framtida karriär. De fristående kurserna ger också värdefull kunskap inför examensarbetet nästföljande vårtermin.

Kurserna ges på engelska och är öppna för alla att läsa. De samläses med internationella masterstudenter och inkommande utbytesstudenter. Detta gör att kurserna har ett internationellt perspektiv och ger dig möjlighet att utveckla dina språkfärdigheter samtidigt som du kan skapa ett nätverk av kontakter. Fördelen med dessa kurser är också att du som student på Service management har garanterad plats.

Du kan också välja att läsa fristående kurser vid LU eller någon annanstans. Varför inte kombinera de valbara kurserna med andra fristående kurser? 

Om du t ex är intresserad av HR och rekrytering kan två av institutionens kurser, Diversity Management och Service Work, vara lämpliga att kombinera med en fristående kurs i personalledning eller arbetsrätt. Ett annat exempel kan vara att kombinera institutionens kurs Sustainable Services med fristående kurser som behandlar andra perspektiv på hållbarhet om du är intresserad av hållbarhetsfrågor. Är du intresserad av digitala tjänster kan en idé vara att kombinera institutionens kurs Digitalisation and Services med fristående kurser inom e-handel eller supply chain management.