Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Management, organisering & arbete

Vad innebär hållbart ledarskap? Vad skapar värde i en organisation? Och hur utnyttjar organisationer och företag sina resurser på bästa sätt? Inte bara ekonomiskt, utan även ur ett medmänskligt perspektiv som tar sikte på framtiden.

Kollage med personer i kostym, handskakning, videomöte och grafer

Inom detta forskningstema behandlas frågor som är centrala för förståelsen av arbete, styrning och ledning i näringsliv, offentlig sektor och ideell verksamhet. Att synliggöra utmaningar och visa på konkreta lösningar är viktiga delar av arbetet vid institutionen. Här möts forskning med fokus på allt från hälsa på arbetsplatsen, servicearbete, socialtjänstens arbete och professionsutveckling i skolans värld, till ledarskapskultur och organisationsutveckling inom både offentlig och privat sektor.

En genomgående fråga för många av projekten är hur organisationernas resurser kan användas på bästa sätt. Vad händer på en arbetsplats när tillitsbaserad styrning utmanar existerande kontroll och målstyrning? Hur påverkas de anställda av organisationsreformer? Och hur kan chefer inom tjänstesektorn rustas för att leda arbetet på ett hållbart sätt? Den tvärvetenskapliga forskningen inom temaområdet är bred och komplex, och inkluderar bland annat företagsekonomi, sociologi och etnologi. Huvudsyftet med forskningen är att utveckla och fördjupa förståelsen av arbete och organisationer utifrån ett tjänsteperspektiv.

Nya publikationer inom temat

Välkommen till mittokratin – NPM:s oheliga efterträdareAlvehus, J. & Kastberg, G., 2024 juli 7, Dagens nyheter (DN debat...
Special Issue Introduction: Making Sense of Institutional Changes in the Welfare ProfessionsAlvehus, J. & Loodin, H., 20...
The Resilient Public Library: Understanding and Reflecting on Own PracticeLindén, M., Isberg, C., Westrup, U. & Lidén, A...
Sustainable Value Co-Creation in Welfare Service Ecosystems: Transforming temporary collaboration projects into permanen...
Sustainable Value Co-Creation in Welfare Service Ecosystems: Transforming temporary collaboration projects into permanen...
Moraliska gränsdragningar i arbetet som spelutvecklareAndersson Cederholm, E., Bergmasth, M. & Espersson, M., 2023 juni....
Vad hände med de sociala relationerna under coronapandemin?Espersson, M., Lidén, A. & Westrup, U., 2023 juni 14.Forsknin...
Blackboxing leadership: Methodological practices leading to manager-centrismAlvehus, J. & Larsson, M., 2023, I: Leadersh...
Urholkade sociala relationer i distansarbete under coronapandeminEspersson, M., Lidén, A. & Westrup, U., 2023 dec. 13, I...
Strategiskt lyssnande: Så blir chefer och medarbetare bättre på att lyssnaHeide, M. & Svingstedt, A., 2023 feb. 10, Libe...