Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Samhällsnära forskning

Forskningen vid institutionen för tjänstevetenskap tar sin utgångspunkt i aktuella samhällsproblem där tjänstesektorn är i fokus. Den problematiserar, ifrågasätter, bidrar med nya perspektiv och visar på hållbara vägar framåt för tjänstesamhället.

Alla olika forskningsgrupper i en bild

Behovet av gränsöverskridande forskning för att hantera komplexa samhällsutmaningar är stort. Ungefär två tredjedelar av EU:s ekonomi består av tjänster – både offentliga och privata. Tjänstesektorn spänner över en rad olika områden, från handel och turism till exempelvis vård, skola och kommunikationer. Verksamheter som står inför stora utmaningar, men som också innebär många möjligheter.

Institutionens lärare, professorer och doktorander bidrar med forskningskompetens från fler än tio ämnesdiscipliner. Vår forskning bedrivs i nära samverkan med organisationer, näringsliv och beslutsfattare. Genom en bred tvärvetenskaplig profil har forskningen unika möjligheter att medverka till en hållbar utveckling i linje med Agenda 2030.

Forskningen är indelad i fem teman: