Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Konsumtion, marknadsföring & detaljhandel

I vårt samhälle är konsumtion, livsstil och miljöpåverkan tätt sammanflätade. Förändringar i omvärlden skapar hela tiden nya villkor för konsumtionen. Det handlar om allt från globalisering och digitalisering till coronapandemins påverkan på världen.

Kollage med plånbok med pengar, klocka, kläder i ett ställ till reapris, shoppingkassar

Handel och konsumtion har en central betydelse i många människors liv. De står både för identitet och självförverkligande, men lägger också grunden för många människors försörjning. Inom detta forskningstema undersöks hur konsumenter och handeln hanterar de utmaningar som en ständigt förändrad omvärld ställer.

För att förstå den roll som detaljhandeln har i samhället – och ge den möjlighet att växa på ett hållbart sätt – krävs en förståelse för hur konsumtion formar individen och vice versa. Vad kräver morgondagens kunder? På vilket sätt ändrar exempelvis mobila shopping- och betallösningar våra beteenden när vi köper varor och tjänster? Och hur påverkas handeln av omställningen mot ett digitaliserat och fossilfritt samhälle?

Grön konsumtion, digital konsumtionskultur och den fysiska butikens roll för morgondagens kunder är exempel på forskningsområden vid SES. Här samverkar forskare från en rad olika discipliner som företagsekonomi, etnologi och kulturgeografi. I forskningen går hållbarhetsfrågorna som en röd tråd och utgångspunkten är flödet av varor, tjänster och nya tekniker.

  • Liu, R. (2022). Care in the air? Atmospheres of care in Swedish pharmacies. Journal of Material Culturehttps://doi.org/10.1177/13591835221133289
  • Samsioe, E., & Fuentes, C. (2022). Digitalizing shopping routines: Re-organizing household practices to enable sustainable food provisioning. Sustainable Production and Consumption29(January), 807-819. https://doi.org/10.1016/j.spc.2021.07.019
  • Cassinger, C., & Thufvesson, O. (2022). Enacting safe places – A study of (im)balancing acts in everyday city centre management. Journal of Place Management and Developmenthttps://doi.org/10.1108/JPMD-07-2021-0075
  • Bååth, J. (2022). How alternative foods become affordable: The co-construction of economic value on a direct-to-customer market. Journal of Rural Studies94, 63-72. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2022.05.017
  • Sörum, N., & Fuentes, C. (2022). How sociotechnical imaginaries shape consumers’ experiences of and responses to commercial data collection practices. Consumption Markets and Culture.
  • Fuentes, C., & Fuentes, M. (2022). Infrastructuring alternative markets: Enabling local food exchange through patchworking. Journal of Rural Studies94, 13-22.
  • Fuentes, C., Samsioe, E., & Östrup Backe, J. (2022). Online food shopping reinvented: developing digitally enabled coping strategies in times of crisis. International Review of Retail Distribution & Consumer Research32(2), 130-150. https://doi.org/10.1080/09593969.2022.2047758
  • Bååth, J. (2022). Towards a unified theory of market prices: turning to pricing in practice. Socio-Economic Reviewhttps://doi.org/10.1093/ser/mwac010
  • Loodin, H., & Thufvesson, O. (2022). Which architectural style makes an attractive street scape? Aesthetic preferences among city centre managers. Journal of Urban Designhttps://doi.org/10.1080/13574809.2022.2072716
  • Southerton, D., & Fuentes, C. (2022). Special section: Digital platforms and sustainable food consumption transitions. Sustainable Production and Consumption29, 805-806. https://doi.org/10.1016/j.spc.2021.08.023
  • Rehncrona, C. (2022). Payment Systems as a Driver for Platform Growth in E-Commerce: Network Effects and Business Models. I M. Ertz (Red.), Handbook of Research on the Platform Economy and the Evolution of E-Commerce IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-7998-7545-1.ch013