Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Konsumtion, marknadsföring & detaljhandel

I vårt samhälle är konsumtion, livsstil och miljöpåverkan tätt sammanflätade. Förändringar i omvärlden skapar hela tiden nya villkor för konsumtionen. Det handlar om allt från globalisering och digitalisering till coronapandemins påverkan på världen.

Kollage med plånbok med pengar, klocka, kläder i ett ställ till reapris, shoppingkassar

Handel och konsumtion har en central betydelse i många människors liv. De står både för identitet och självförverkligande, men lägger också grunden för många människors försörjning. Inom detta forskningstema undersöks hur konsumenter och handeln hanterar de utmaningar som en ständigt förändrad omvärld ställer.

För att förstå den roll som detaljhandeln har i samhället – och ge den möjlighet att växa på ett hållbart sätt – krävs en förståelse för hur konsumtion formar individen och vice versa. Vad kräver morgondagens kunder? På vilket sätt ändrar exempelvis mobila shopping- och betallösningar våra beteenden när vi köper varor och tjänster? Och hur påverkas handeln av omställningen mot ett digitaliserat och fossilfritt samhälle?

Grön konsumtion, digital konsumtionskultur och den fysiska butikens roll för morgondagens kunder är exempel på forskningsområden vid SES. Här samverkar forskare från en rad olika discipliner som företagsekonomi, etnologi och kulturgeografi. I forskningen går hållbarhetsfrågorna som en röd tråd och utgångspunkten är flödet av varor, tjänster och nya tekniker.

Nya publikationer inom temat

Digitala plattformar och cirkulär klädkonsumtion: Möjligheter, utmaningar och vägar framåtSamsioe, E., Sörum, N., Fuente...
Configuring ethical food consumers: understanding the failures of digital food platformsFuentes, C., 2024 maj 14, (E-pub...
Making the Consumption of Food Circular: The Karma App and the Re-qualifications of Surplus FoodFuentes, C., Samsioe, E....
The assembling of circular consumption: A sociomaterial practice approachNärvänen, E., Fuentes, C. & Mesiranta, N., 2023...
New technology and in-store service encounters: An analysis of coping practices and work experiences among frontline emp...
Christian Fuentes.

Kontaktperson

Professor Christian Fuentes

Ta del av publikationer och aktuell forskning genom att klicka dig vidare på respektive forskare:

Britt Aronsson

Kristina Bäckström

Emmelina Eriksson

Åsa Friberg

Christian Fuentes

Maria Fuentes

Carin Rehncrona

Emma Samsioe

Ola Thufvesson

Reka Ines Tölg