Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ta ut examen

När du är klar med dina studier och uppfyller kraven i utbildningsplanen för utbildningen kan du ansöka om att få ut ditt examensbevis. Examensbeviset utfärdas av Examensavdelningen vid Lunds universitet och du gör din ansökan på studentportalen. Handläggningstiden är ca 6-8 veckor.

Institutionens utbildningar leder till följande examina:

För kandidatprogram i Service Management:

Filosofie kandidatexamen
Huvudområde: Service Management

Degree of Bachelor of Science
Major: Service Management

 

För kandidatprogram i Logistics Service Management:

Filosofie kandidatexamen i Logistics Service Management
Huvudområde: Service Management

Degree of Bachelor of Science in Logistics Service Management
Major: Service Management

 

För kandidatprogram i Equality and Diversity Management:

Filosofie kandidatexamen i jämställdhets- och mångfaldsutveckling
Huvudområde genusvetenskap eller Service Management

Degree of Bachelor of Science in Equality and Diversity Management
Major: Gender studies or Service Management

 

För masterprogram i Service Management:

Filosofie masterexamen.
Huvudområde: Service Management med specialisering i Logistics / Retail / Tourism

Degree of Master of Service Management
Major: Service Management with specialisation in Logistics / Retail / Tourism

 

För magisterprogram i Service Management:

Alternativ 1: (enl. 2007 års studieförordning)
Filosofie kandidatexamen 
Huvudområde: Service Management

Degree of Bachelor of Science
Major: Service Management

i kombination med

Filosofie magisterexamen
Huvudområde: Service Management
Degree of Master of Science (One Year)
Major: Service Management

 

Alternativ 2: (enl. 1993 års studieförordning)
Filosofie magisterexamen
Huvudämne/-område: Service Management

Degree of Master of Social Science (One Year)
Major: Service Management

 

 

 

Avslutningsceremoni

Avslutning

AGORA och Institutionen för tjänstevetenskap håller i början av juni en avslutningsceremoni för de avgående studenterna. Till denna ceremoni, som studentkåren arrangerar, bjuds vänner och anhöriga in.