Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nolltolerans mot trakasserier

Institutionen för tjänstevetenskap och Campus Helsingborg har nolltolerans mot trakasserier, sexuella trakasserier samt kränkande särbehandling. Här kan du hitta information om vad du kan göra om du som student blir utsatt för trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling.

Vad är trakasserier?

Ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Vad är sexuella trakasserier?

Ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Det kan till exempel handla om kommentarer och ord, att någon tafsar eller kastar närgångna blickar. Det kan också handla om ovälkomna komplimanger, inbjudningar och anspelningar.

Vad är kränkande behandling?

Ett angrepp mot någons person, frihet, frid eller ära. Kränkning är en egen form av skada, det vill säga varken personskada eller ekonomisk skada För att kränkning ska anses uppstå krävs att det är en attack mot någons integritet.

Hur ska man göra?

Om du blivit utsatt för trakasserier/sexuella trakasserier/kränkande särbehandling kan du vända dig till den person på Campus du känner dig mest bekväm med, för att få stöd och råd. Det kan exempelvis vara din studentkår, studerandeskyddsombud eller studentprästen alternativt studenthälsan. Du kan också vända dig direkt till din prefekt, som är den som har ansvar att utreda och vidta åtgärder om en anmälan kommer in. Vänder du dig till någon annan är de därför ansvariga för att föra vidare informationen till berörd prefekt. Det går också att göra en anmälan anonymt.

Läs mer och hitta kontaktuppgifter om arbetet mot trakasserier på Lunds universitet