Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

”Vår forskning synliggör det andra intressen gärna osynliggör.”

Intervju med Hervé Corvellec

I dag ser vi en ökad medvetenhet om hållbarhetsfrågor inom alla områden, inte minst inom tjänstesektorn som en allt större del av vårt samhälle är beroende av. Samtidigt finns det en risk att tjänsternas enorma resursförbrukning – både i form av energi och naturresurser – osynliggörs. Forskningen vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap visar både varför tjänstesektorn behöver bli mer hållbar, och hur den kan bli det.

Hervé Corvellec, professor i företagsekonomi vid SES, vill slå hål på myten att tjänster skulle vara mer hållbara än industriverksamheter.

– Tjänster förbrukar oerhörda mängder energi och naturresurser. Att tro något annat är ett allvarligt feltänk! Utan energi och naturresurser finns det ingen mobilitet, ingen handel och ingen turism.

Han menar att tjänstesektorn har en lång väg kvar att gå innan den når upp till dagens hållbarhetsmål. Som exempel tar han upp alla datoriserade system som i allt högre grad driver tjänstesektorn. De både förbrukar energi då de används och leder till miljöfarligt elektroniskt avfall då de tas ur bruk.

– Ett annat exempel är turismen som driver hyperkonsumtion och en enorm mobilitet. Det finns ett enormt behov att tänka mer hållbart även inom tjänstesektorn.

Hållbarhet behöver byggas in från början

Det är inte heller självklart att tjänster är en lösning på många av dagens hållbarhetsutmaningar, något som då och då förs fram.

– Det är ett farligt synsätt som avleder uppmärksamheten från det som verkligen skulle behöva göras. Risken är att det jag inte ser, inte upplevs som farligt för miljön. En ökad medvetenhet om hur tjänster kan bli mer hållbara behöver byggas in från början. Annars finns en risk att man missar att verkligen göra något åt tjänsternas stora miljöbelastning på sin omgivning, säger Hervé Corvellec.

Utbildar framtidens chefer inom tjänstesektorn

Forskningen vid SES handlar om att tänka nytt och sätta in tjänster i ett större sammanhang. Inom temat Hållbarhet, resurser & tjänster pågår forskning inom en rad områden, från avfallshantering till ekosystemtjänster och stadsplanering. Gemensamt är en vilja att belysa och problematisera hur tjänster påverkar och påverkas av samhällsutmaningar som exempelvis klimatförändringar, överutnyttjande av naturresurser och utarmningen av biologisk mångfald.

– I vår forskning vill vi utveckla nya synsätt i samverkan med företag, städer och andra aktörer i samhället. Men jag skulle nog ändå säga att det allra viktigaste är att vi utbildar framtidens chefer inom tjänstesektorn. Genom den nära kopplingen mellan forskning och undervisning når vi ut med nya forskningsrön och bidrar till hållbarhet inom tjänstesektorn.

Text: Nina Nordh

Tre snabba frågor till Hervé Corvellec, professor vid institutionen för tjänstevetenskap:

Hervé Corvellec.

Hur gör din forskning samhällsnytta?

– Forskningen visar på varför tjänstesektorn behöver bli mer hållbar, och hur den kan bli det. Vår forskning synliggör det andra intressen gärna osynliggör.

Vad driver dig som forskare?

– Jag föredrar att veta framför att inte göra det.

Vad tycker du om att forska vid SES?

– Att arbeta i en tvärvetenskaplig miljö är oerhört stimulerande. Men det innebär också att man lätt blir distanserad från sitt eget ämne. Det gäller därför att man öppnar sig för tvärvetenskapliga samarbeten för att dra maximal nytta av de möjligheter som finns.