Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Programmets upplägg

Här kan du se en översikt för kandidatprogrammet i service management och vilka kurser som ingår under utbildningens tre år.

År 1

Höstterminen

Du inleder dina studier med en grundkurs i service management, som ger dig en bred introduktion till ämnet. Du lär dig om tjänsteperspektivet, ett kundorienterat synsätt, marknadsföring i tjänstesamhället samt konsumtion och konsumtionsbeteende. Under hösten introduceras du också till din valda inriktning.

Vårterminen

Vårterminen startar med samhällsekonomi och sedan följer en kurs i redovisning och ekonomistyrning. Det första året avslutas med en introduktionskurs i organisation och organisering av tjänsteverksamheter.

Grundkurs i service management 30 hp

 • Service management och tjänsteperspektiv 7,5 hp
 • Marknadsföring 7,5 hp
 • Konsumtion i tjänstesamhället 7,5 hp
 • Inriktningskurs 1 (hälsa, retail eller turism och hotell) 7,5 hp

Fortsättningskurs i service management 30 hp

 • Tjänstesektorns ekonomiska geografi 7,5 hp
 • Redovisning och ekonomistyrning 15 hp
 • Organisation 7,5 hp

År 2

Höstterminen

Under andra läsåret bygger du vidare på din förståelse för arbetet med att leda och utveckla tjänsteverksamheter med kunden i centrum, du läser även en metodkurs och skriver en uppsats inom din inriktning. Höstterminens kurs handlar om ledning och styrning. Här läser du om ledarskap, medarbetarskap och personalledning, samt fokuserar på strategi och tjänsteutveckling.

Vårterminen

Under vårterminen lär du dig olika metoder för att samla in och analysera ett material, göra en vetenskaplig undersökning och skriva en akademisk uppsats. Terminen avslutas med ytterligare en inriktningskurs.

Ledning, utveckling och styrning av tjänsteverksamheter 30 hp

 • Ledarskap och medarbetarskap 15 hp
 • Strategi och tjänsteutveckling 15 hp

 

 • Samhällsvetenskapliga metoder 15 hp
 • Inriktningskurs 2 (hälsa, retail eller turism och hotell) 15 hp

År 3

Höstterminen

Här ges du möjlighet att skapa din egen profil på utbildningen. Under höstterminen kan du välja att läsa valfria kurser på engelska vid institutionen och/eller fristående kurser vid Lunds universitet eller andra lärosäten. Du kan också välja att kombinera dina studier med vår praktikkurs på 15 högskolepoäng alternativt söka till utbytesstudier under hela terminen.

Vårterminen

Din sista termin på utbildningen inleds med en inriktningskurs där du får ta del av den senaste forskningen inom din valda specialisering. Under våren skriver du också ett examensarbete med utgångspunkt i en forskningsfråga inom service management som du är intresserad av.

Valfria studier 30 hp

 • Digitalisation and Services 7,5 hp
 • Service Work 7,5 hp
 • Diversity Management 7,5 hp
 • Sustainable Services 7,5 hp

Eller

 • Valfria kurser vid Lunds universitet eller andra lärosäten
 • Praktikkurs 15 hp
 • Utlandsstudier 
 • Inriktningskurs 3 (hälsa, retail eller turism och hotell) 15 hp
   
 • Examensarbete 15 hp