Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Prov/omprov/uppsamlingsprov

Här hittar du information om vad som gäller vid institutionens salsprov: prov, omprov och uppsamlingsprov.

På kurser erbjuds ordinarie prov, omprov i nära anslutning till det ordinarie provet samt ytterligare ett provtillfälle avseende kurser som avslutats under det gångna läsåret (uppsamlingsprov). Inom ett år efter att kursen genomgått en större förändring eller upphört erbjuds minst två ytterligare provtillfällen på samma kursinnehåll.

Ordinarie prov
Ordinarie provtillfälle är enbart för studenter som läser kursen för första gången. Datum för ordinarie prov finns i kursens schema. Anmälan till prov görs senast två veckor innan provtillfället.
 

Schema omprov och uppsamlingsprov
Här finns institutionens inplanerade omprov och uppsamlingsprov

Anmälan till omprov och uppsamlingsprov görs senast två veckor innan provtillfället.


Digitala prov
Individuella salsprov vid institutionen skrivs på dator med det digitala verktyget Inspera. Mer information om hur du ska förbereda dig genom att t ex ladda ner den säkra webbläsaren Safe Exam Browser får du efter anmälan.


Anmälan 
Anmälan sker via LADOK på Studentportalen (student.lu.se) senast 2 veckor innan provet. Tänk på att själva anmälan öppnar först ca 1 månad innan provet. Information om provets praktiska upplägg, hur det nås digitalt, salsfördelning eller annan relevant information skickas ut via mail till alla anmälda efter anmälningstidens slut.

Vid frågor eller problem med anmälan kontakta info [at] ses [dot] lu [dot] se.
 

Övriga examinationsmoment
För övriga examinationsmoment, t ex hemprov, projektarbeten, seminarier, inlämningsuppgifter, hänvisas till schema för respektive kurs.