Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kursplaner & litteraturlistor för service management

Vårterminen 2022

Termin 2

SEMA21 Fortsättningskurs i service management (30 hp)
Hälsa, Retail, Turism och hotell (läsperiod 1–4)
Kursplan
Litteraturlista
Examinator

Termin 4 

För inriktning Health (läsperiod 1 & 4)
KSMC42 Health management: Värdeskapande och service (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

För inriktning Retail (läsperiod 1 & 4)
KSMD44 Handel och hållbarhet (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

För inriktning Tourism & hotel (läsperiod 1 & 4)
KSMA46 Platsutveckling för besöksnäringen (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator


För inriktning Health, Retail, Tourism & hotel (läsperiod 2 & 3)
KSMD41 Metod och analytisk färdighet (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

Termin 6

För inriktning Health (läsperiod 1 & 2)
KSMC61 Health management: Organisering av hälsa som service (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

För inriktning Retail (läsperiod 1 & 2)
KSMC63 Retail management: Kreativitet och affärsutveckling (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

För inriktningar Tourism & hotel (läsperiod 1 & 2)
KSMA65 Innovation och hållbarhet i besöksnäringen (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

För inriktning Health, Retail, Tourism & hotel (läsperiod 3 & 4)
KSMK65 Service management: Examensarbete för kandidatexamen (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator