Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Risk and Crisis Management

Risk och krisledning, SMAA40, fristående kurs, 7,5 hp

Vill du lära dig mer om risk- och krishantering? Sök till vår kurs där du lär dig att bedöma risker och upprätta handlingsplaner för olika kriser.

Kursen fokuserar på hur risker ska kunna hanteras och hur trygghet kan skapas för att undvika kriser för olika verksamheter såsom företag och myndigheter. Kursen ger verktyg för att förstå riskhantering ur olika samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och humanistiska perspektiv. När en kris väl uppstår ska den hanteras och kommunikation och information är ofta av stor vikt. Kursen introducerar verktyg för bra kriskommunikation.

Efter avslutad kurs är målet att ha färdigheter i att bedöma en verksamhets risker, identifiera och organisera samt planera för att undvika dessa. Efter avslutad kurs har deltagarna även färdigheter i att upprätta en handlings- och kommunikationsplan för kriser. 

I kursen ingår föreläsningar, workshops, studiebesök, gästföreläsare och rollspelsövningar i samarbete med externa aktörer.

Denna kurs ges på engelska och är på grundnivå.

Du hittar den på antagning.se under namnet "Risk och krisledning", anmälningskod LU-39505.

Nästa kursstart är höstterminen 2024.

Läs mer om kursen på vår engelska webbplats (länk)