Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nätverk och samverkansplattformar

Institutionen för tjänstevetenskap är drivande och aktiva i flera tvärvetenskapliga nätverk och samverkansplattformar. Kännetecknande för dessa är de fungerar som samlingspunkter för såväl forskare som praktiker och att de stimulerar forskning och dialog över gränser – inom akademin såväl som i dess gränsytor i det omgivande samhället.

Centrum för handelsforskning

Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet har som målsättning att utveckla en tvärvetenskaplig forskningsmiljö av internationell toppklass med fokus på handel. Centrat fungerar som en varaktig samlingspunkt för såväl forskare och praktiker med intresse för handelsforskning och för kunskapsöverföring mellan akademi och handel i syfte att stärka och stimulera handelsforskningen nationellt.

Läs mer på Centrum för handelsforsknings webbplats.

Kontaktpersoner på Institutionen för tjänstevetenskap: 
Emma Samsioe epost: emma [dot] samsioe [at] ses [dot] lu [dot] se (emma[dot]samsioe[at]ses[dot]lu[dot]se) och
Kristina Bäckström epost: kristina [dot] backstrom [at] ses [dot] lu [dot] se (kristina[dot]backstrom[at]ses[dot]lu[dot]se)

Centrum för innovation i offentlig sektor

Centrum för innovation i offentlig sektor/Centre for Public Sector Innovation är en nystartad forskninghubb på Campus Helsingborg som samlar spetskompetens inom ämnet. Målet är att skapa en ”hubb” för forskare som ska arbeta med forskning, uppdragsutbildning och samverkan med fokus på innovation i offentlig sektor.

Läs mer på Centrum för innovation i offentlig sektors webbplats.

Kontaktperson på Institutionen för tjänstevetenskap:

Katja Lindqvist epost: katja [dot] lindqvist [at] ses [dot] lu [dot] se (katja[dot]lindqvist[at]ses[dot]lu[dot]se)

Centrum för ledning av offentliga organisationer (CLOO)

Centrum för ledning av offentliga organisationer är ett nybildat tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningscentrum för kunskapsutveckling om ledning i offentliga organisationer. Centret arbetar bland annat med frågor om hur offentlig sektor leds, organiseras och styrs. CLOO erbjuder uppdragsutbildningar, undersökningar, seminarier och forskningscirklar på olika teman.

Läs mer på CLOO's webbplats.

Kontaktpersoner på Institutionen för tjänstevetenskap: 
Anette Svingstedt epost: anette [dot] svingstedt [at] ses [dot] lu [dot] se (anette[dot]svingstedt[at]ses[dot]lu[dot]se) och
Ulrika Westrup epost: ulrika [dot] westrup [at] ses [dot] lu [dot] se (ulrika[dot]westrup[at]ses[dot]lu[dot]se)

CROCUS 

CROCUS är ett tvärvetenskapligt nätverk som fokuserar på kulturella och kreativa näringar och har som mål att skapa en dynamisk och levande miljö som stärker både forskning och undervisning vid Campus Helsingborg.

Läs mer på Crocus webbplats.

Kontaktpersoner på Institutionen för tjänstevetenskap: 
Cecilia Fredriksson epost: cecilia [dot] fredriksson [at] ses [dot] lu [dot] se (cecilia[dot]fredriksson[at]ses[dot]lu[dot]se)

Flygfoto över Campus Helsingborg.

Campus Helsingborg

På Campus Helsingborg skapas många av de samarbeten som Tjänstevetenskap är en del av.

Här kan du läsa mer om forskningen vid Campus.