Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sustainable Services

SEMA54, fristående kurs, 7,5 hp

Hur tjänsteproduktion och -konsumtion organiseras har enorma konsekvenser för det hållbara samhällets villkor. Den mängd energi, material och mänskliga resurser som tjänster kräver, utgör en av hållbarhetens största utmaningar. I den här kursen diskuteras förutsättningarna för ett hållbart tjänstesamhälle genom att hållbarhetsbegreppet definieras. Denna kunskap används därefter för att undersöka hur tjänstesamhället - exemplifierat med mobilitet och livsmedel - kan utvecklas inom hållbarhetens ramar.

Denna kurs ges på engelska och är på grundnivå.
Nästa kursstart är höstterminen 2024. Öppen för sen anmälan på antagning.se.

Läs mer om kursen på vår engelska webbplats (länk)