Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ny bok av Alvehus om den eleverade administrationen

Till vänster omslag till boken "Administration i offentlig sektor". Till höger porträtt på Johan Alvehus.

Administrationen växer i våra offentliga verksamheter. Alltmer resurser samlas ovanför kärnverksamheten, men också nedanför ledningen. Det som växer fram är en ny organisationsform, mittokratin, en organisation som domineras av sin mellersta del, administrationen. Varför sker denna utveckling och vad får det för konsekvenser?

Johan Alvehus, professor i tjänstevetenskap har tillsammans med Gustaf Kastberg Weichselberger, professor i offentlig förvaltning vid Förvaltningshögskolan i Göteborg, skrivit boken Administration i offentlig sektor – Om expansion, elevering och mittokrati för att bena ut och förklara vilka drivkrafter som ligger bakom den växande administrationen. Författarna identifierar och synliggör en konkret och viktig utmaning för organisatörer av offentlig sektor samtidigt som de lyfter fram konkreta handlingsalternativ för dem som vill förändra utvecklingen.

– Boken är ett försök att bidra till en helhetssyn på administration. Vi vet å ena sidan att administration behövs, men å andra sidan vet vi också att det ofta kommer till en punkt där den mer belastar än avlastar. I många fall har offentlig sektor passerat den punkten. Det är därför angeläget att ställa kritiska frågor kring vad det är som driver den utvecklingen. I boken ställer vi en rad frågor kring detta och kommer också med välgrundade råd kring hur vi kan nå en bättre balans i frågan om administration i offentlig sektor. Därför kan boken skapa en viktig grund för att förstå organisationer och vara hjälpsam för den som arbetar i en offentlig organisation, säger Johan Alvehus.

Boken baseras på en genomgång av forskning från de senaste drygt femtio åren kring administration, och vänder sig till alla som är intresserade av organiseringen av offentlig sektor. Den torde vara särskilt intressant för dels beslutsfattare i offentlig sektor, men också för de som utbildas till yrkesroller inom offentlig sektor.

– Jag föreläser ofta för grupper som arbetar i kärnverksamheten i offentlig sektor, till exempel inom skola och vård. Det är tydligt att dessa grupper ofta saknar vokabulär för att mer aktivt kunna förhålla sig till den organisatoriska verklighet de ska verka inom, menar Alvehus vidare.

Johan Alvehus.

Johan Alvehus

Läs mer om Johan Alvehus och hans forskning.

Bokomslag till Administration i offentlig sektor.

 

Administration i offentlig sektor – Om expansion, elevering och mittokrati

Johan Alvehus och Gustaf Kastberg Weichselberger

Läs mer om boken på förlagets hemsida.