Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Reflekterande samtal vägen till ett hållbart chefskap

Tre medelålders personer går utomhus och pratar med varandra.
Samtal chefer emellan kan vara viktigt för det psykiska välmåendet. Foto: Johan Persson.

Chefer lider allt oftare av psykisk ohälsa vilket i sin tur även påverkar organisationernas välmående. Ny forskning pekar på att reflekterande samtal med fokus på chefernas hälsa kan vara en viktig åtgärd för att hantera denna ökande problematik.

Den psykiska ohälsan ökar i gruppen chefer och de har en viktig roll i organisationen. Trots det upplever cheferna i studien att de saknar möjligheten till samtal och reflektion om det egna måendet. När chefskapet i sig diskuteras så hamnar fokus ofta på chefernas ansvar för medarbetarna och verksamheten i stort, men enligt den nya studien är det just stödet till chefer som måste förbättras.

– Att få stöd från sina kollegor har visat sig vara särskilt gynnsamt, eftersom dessa ofta både är mer tillgängliga i vardagen och delar liknande erfarenheter. En av de viktigaste funktionerna i det kollegiala stödet är kommunikationen, till exempel i form av råd och samt aktivt empatiskt lyssnande, säger universitetslektor Alina Lidén som ledde projektet tillsammans med docent Ulrika Westrup. Båda är verksamma vid institutionen för tjänstevetenskap och medlemmar i nätverket Centrum för ledning i offentliga organisationer (CLOO).

Läs mer på lu.se.

Länk till rapporten.

Alina Lidén.

Alina Lidén

Läs mer om Alina Lidén och hennes forskning.

Ulrika Westrup.

Ulrika Westrup

Läs mer om Ulrika Westrup och hennes forskning.

Ny rapport: Hållbart chefskap i offentlig sektor

Denna forskningsrapport sammanfattar resultaten från ett tvåårigt forskningsprojekt om hållbart chefskap i Helsingborgs stad. Det övergripande målet med forskningsprojektet är att bidra med kunskap om hur organisatoriskt stöd i arbete med chefers hälsa kan och bör utformas. I denna rapport sätter vi särskilt fokus på vad cheferna själva efterfrågar för organisatoriskt stöd samt hur ett sådant stöd kan utformas och praktiseras.

Ladda ner rapporten som pdf (öppnas i nytt fönster).