Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nytt Helsingborgsbaserat forskningscenter inom handel och logistik

Foto av Campus Helsingborg ovanifrån.

Lunds universitet förstärker sitt arbete inom handel och logistik på Campus Helsingborg, under namnet REAL – Center for Retail and Logistics. Centret profileras mot hållbarhet, digitalisering och förändrat arbetsliv – de stora utmaningar som handel och logistik har att hantera. Lunds universitet och Helsingborgs stad bidrar med vardera 4 miljoner för uppstarten av centret.

Handel och logistik genomgår stora förändringar vilket ställer nya krav på branschen och den kunskap som behövs för yrkesverksamma och forskare. För att möta nya behov vill Lunds universitet samla forskning och utbildning i ett internationellt konkurrenskraftigt centrum. Centret bygger vidare på den utbildning och forskning som redan idag bedrivs vid universitetet och finns på Campus Helsingborg samt tar vara på den unicitet som finns i närområdet.

- Det finns ett stort intresse både internt och externt för att stärka den inriktning på handel och logistik som finns på Campus Helsingborg. Genom att skapa en centrumbildning med en föreståndare blir profilen utåt och inåt tydligare och det ger även nya möjligheter till utveckling och samverkan, säger Lena Eskilsson, Lunds universitets prorektor och Campus Helsingborgs styrelseordförande.

Omkring 500 svenska och internationella studenter går idag på utbildningsprogram inom handel, logistik eller hållbarhet som inriktning på Campus Helsingborg. Studierna sker både på grundnivå och avancerad nivå. Förutsättningarna för en ny ettåring masterutbildning kommer att utredas vidare. Inom centret är det också tänkt att både internationella och svenska yrkesverksamma ska kunna erbjudas skräddarsydda kurser och program.

På Campus Helsingborg finns idag två tvärvetenskapliga forskningscentrum och en forskargrupp inom handel och logistik. Tanken är att grupperingarna integreras i REAL och att projekt och aktiveter därmed kan samordnas och utökas. Likaså kan en forskarskola bli aktuell inom centret så småningom. Framtida fokusområden för forskningen föreslås vara hållbarhet, digitalisering och arbetsliv.

-  En stark forsknings- och innovationsmiljö är en förutsättning för att attrahera ledande företag och forskare till regionen. Vi bidrar med forskning som är världsledande inom fältet, säger Charlotta Johnsson, rektor för Campus Helsingborg.

I Helsingborg vill både staden och flera externa aktörer se ökad samverkan inom handel och logistik. Det nya centrumet ska bli en nod för samverkan och innovation. Under 2023 påbörjades en testverksamhet i samarbete mellan Lunds universitet och Helsingborgs stad med ett experimentlabb och på sikt kan även en tankesmedja och andra samverkansformer tillsammans med näringslivet bli verklighet.  

- Helsingborg har ett starkt näringsliv och vi är en nationell knutpunkt för handel och logistik. Därför känns det oerhört bra att staden tillsammans med Lunds universitet krokar arm för att ytterligare stärka regionens konkurrenskraft. Forskningen på Campus Helsingborg och samarbetet med näringslivet är viktiga faktorer för att säkra kompetensförsörjningsbehovet långsiktigt, säger kommunstyrelsens ordförande Christian Orsing (M).

Etableringen av REAL är i full gång och en föreståndare ska rekryteras. En plan över organisering och fortsatt arbete har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från Lunds Tekniska Högskola, Samhällsvetenskapliga fakulteten och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. 
 

För mer information kontakta:
Charlotta Johnsson, rektor för Campus Helsingborg
046 222 87 89
charlotta [dot] johnsson [at] ch [dot] lu [dot] se (charlotta[dot]johnsson[at]ch[dot]lu[dot]se)

Lena Eskilsson, prorektor för Lunds universitet och styrelseordförande för Campus Helsingborg
046- 222 70 05
lena [dot] eskilsson [at] rektor [dot] lu [dot] se (lena[dot]eskilsson[at]rektor[dot]lu[dot]se)