Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Rötter i rörelse – ny bok om trädgårdar och kulturarv

Till vänster: bokomslag. Till höger: foto på en trädgård.
Rötter i rörelse – Kulturarv på trädgårdens marknader

Marknaden för trädgårdsrelaterade varor och tjänster är mångfacetterad, den rymmer allt från fröer och redskap till upplevelser och färdigheter, och den spänner från officiella och storskaliga handelsplatser till mer inofficiella kanaler för utbyte av växtmaterial, kunskap och inspiration. Boken ”Rötter i rörelse” utforskar hur kulturarv skapas kring, och används för, upplevelseorienterade varor och tjänster i olika trädgårdsrelaterade sammanhang.

– Boken handlar om hur växter och trädgårdar tar plats på marknader där kulturarv, historia och ursprung används som säljande argument. Med utgångspunkt i konkreta exempel diskuterar vi hur kulturarvsväxter skapas och säljs, hur historiska trädgårdar marknadsförs som besöksmål och hur kunskaper om traditionellt trädgårdshantverk förmedlas och cirkuleras i olika sammanhang, säger Carina Sjöholm som är författare tillsammans med Katarina Saltzman och Tina Westerlund.

Som en röd tråd genom boken löper ett antal exempel på hur en växt eller en hel trädgård kan väljas ut och identifieras som kulturarv, för att sedan på basis av sitt kulturarv paketeras som en produkt som förs ut på en marknad. Genom att följa trädgårdsväxter och trädgårdsmänniskor i sammanhang som på ett eller annat sätt förknippas med kulturarv närmar sig författarna frågor om hur kulturarv och trädgård förhåller sig till varandra och hur de tillsammans tar plats på marknader av olika slag.

– Det övergripande syftet har varit att uppmärksamma hur kulturarv skapas och kommer till uttryck i olika trädgårdssammanhang. Hur blir en växt en kulturarvsväxt? Vad händer när en växt, en trädgård eller en skötselåtgärd pekas ut som kulturarv? I vilka syften lyfts kulturarv som ett värde när trädgårdar, trädgårdsväxter och trädgårdsmästarkunskap förvaltas och förmedlas på olika marknader? säger Carina Sjöholm.

Om boken

Rötter i rörelse handlar om hur växter, trädgårdar och trädgårdshantverk i vår tid görs till kulturarv och tar plats på marknader av olika slag. Här pågår ett ständigt prövande av vad som i olika avseenden betraktas som vitalt nog, appellerar till aktuella trender, har tillräckligt intresseväckande namn eller på annat sätt är gångbart. Utifrån en rad exempel på kulturarvsträdgårdar och kulturarvsväxter diskuterar författarna relationen mellan marknad och kulturarv, och i vad mån marknaden rentav kan vara del av en bevarandestrategi.

Läs boken digitalt (pdf).

Bokförlaget palaver press AB

Boken på Adlibris.

Om författarna

Katarina Saltzman är docent i etnologi och universitetslektor i kulturvård vid Göteborgs universitet. 
Carina Sjöholm är docent i etnologi och universitetslektor vid Institutionen för tjänstevetenskap vid Lunds universitet. 
Tina Westerlund är trädgårdsmästare och filosofie doktor i kulturvård.