Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskningsmedel till projekt om jaktturism

carinaocherika
Carina Sjöholm och Erika Andersson Cederholm

På måndagen annonserade Naturvårdsverket vilka forskningsprojekt som får medel från Viltvårdsfonden 2019. Det blir totalt sex projekt som får dela på sammanlagt fyra miljoner kronor och ett av dessa handlar om jaktturism, ett projekt som Erika Andersson Cederholm och Carina Sjöholm på Institutionen för Service Management och tjänstevetenskap ansvarar för.

Jaktturism anses ofta spela en viktig roll i hållbar landsbygdsutveckling. Turismen kan skapa arbeten, samt bidra till att traditioner och miljöer bevaras. Utvecklingen av jaktturismen i Sverige står emellertid inför utmaningar. Detta projekt fokuserar på de sociala och kulturella förutsättningarna för jaktturism och de relationer som turismföretagarna har till det lokalsamhälle som de verkar i. Syftet är dels att öka förståelsen för de specifika dragen och villkoren för svensk jaktturism, dels att identifiera faktorer som bidrar till eller motverkar en socialt hållbar utveckling.

Studien baseras på intervjuer med jaktföretagare i olika delar av landet. Vi kommer att fokusera på vilka betydelser och värden som företagarna själva tillskriver sitt företag och sin produkt, samt hur de definierar, värderar och arbetar med olika typer av aktörer i sitt nätverk och omgivande samhälle, berättar forskarna Erika Andersson Cederholm och Carina Sjöholm.

Mer information om projekten som får medel från Viltvårdsfonden finns på Naturvårdsverkets hemsida.

Läs även artikeln i Naturvårdsverkets magasin Viltnytt från juni 2019.