Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Varför är det viktigt med möten? Ny bok försvarar och förklarar!

Foto på en bok i ett tomt mötesrum.
Boken "Why Meetings Matter – Everyday Arenas for Making, Performing and Maintaining Organisations".

En plats för att diskutera sakfrågor, fatta beslut och komma på idéer. Möten är nödvändigt för utvecklingen på varje arbetsplats. Trots det kommer det ofta invändningar som påstår motsatsen. Med ”Why meetings matter” vill författarna ge erkännande till det sociala fenomen som trots sin viktiga funktion är hatad av så många.

I ”Why meetings matter” argumenteras det för att möten är nödvändiga för moderna organisationer. Möten skapar ramar för organisationer och upprätthåller dess stadgar. Det är på möten som förhandlingar, överenskommelser och samarbeten äger rum och beslutas om, vilket gör möten till en grundläggande bult i organisationers uppbyggnad och struktur.

– Vår bok handlar om vad möten gör i en organisation, bortom en vardaglig och ofta instrumentell förståelse om att i möten fattas specifika beslut som leder till en synbar utveckling. Vi argumenterar för att organisationen realiseras, eller görs, genom möten. Möten befäster och legitimerar både verksamheten och samarbeten och skapar kontinuitet. Vi vill med vår bok visa hur detta sker, i sociala interaktioner, i såväl fysiska som digitala möten, säger Erika Andersson Cederholm.  

Om boken

Why meetings matter – Everyday Arenas for Making, Performing and Maintaining Organisations

Genom en djupgående analys av etnografiska fallstudier har författarna utforskat vad möten bidrar till och förklarar vad mötesflykt, mötesdigitalisering och möteskedjor innebär. Boken belyser även den betydelse som möten har i ett alltmer samverkansinriktat professionellt landskap.

Boken riktar sig till forskare och studenter inom till exempel tjänstevetenskap, sociologi, statsvetenskap och organisationsstudier. Den kan även vara användbar för yrkesverksamma eftersom den ger nya insikter om en av de mest självklara och vanligast förekommande aktiviteterna på många arbetsplatser.

Författare

Patrik Hall, professor i statsvetenskap, Malmö universitet

Malin Åkerström, professor emerita i sociologi, Lunds universitet

Erika Cederholm Andersson, professor i tjänstevetenskap, Lunds universitet.

Om boken på förlagets hemsida.