Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nytt projekt ska hjälpa hushåll att konsumera cirkulärt

En grupp människor i en trappa. De håller skyltar med loggor.
Deltagare i CARE-projektet.

Nu startar ett nytt Europa-överspännande projekt med målet att stärka hushålls förmåga att minska matsvinn och att öka kläders livslängd. Från Lunds universitet deltar Christian Fuentes, Emma Samsioe och Réka Ines Tölg vid institutionen för tjänstevetenskap.

CARE är ett Horisont Europa-projekt som syftar till att främja cirkulär konsumtion och motverka klimatförändringar genom att förändra konsumtionen hos 100 hushåll i fem länder i Europa. Genom att fokusera på att ändra dagliga vanor inom livsmedel och mode kommer CARE-projektet att jobba med privatpersoner genom olika interventioner och  skräddarsydda råd med målet att skapa mer cirkulära konsumtionsvanor.

– Förra veckan var det kick-off möte för projektet i Tammerfors i Finland. Här deltog alla partners och vi påbörjade vårt arbete med de olika aktiviteterna i projektet. Bland annat påbörjades arbete med planering för interventioner och rådgivning, men även kommunikationsarbetet kring projektets mål startade, säger Emma Samsioe. 

Om CARE och Horisont Europa

Horisont Europa är EU’s främsta stödprogram för forskning och innovation. Huvudfokus är klimatförändringar och programmet har som mål att fullfölja FN’s mål för hållbar utveckling samtidigt som det stärker EU’s konkurrenskraft och tillväxt. Läs mer här.

Projektet CARE (The Circular consumption Activities to tRansform households toward material Efficiency) är ett samarbete mellan elva olika partners: Tampere University Foundation, Ekokumppanit Oy, Oslomet - Storbyuniversitetet, Asker kommune, Lunds Universitet, IVL Svenska Miljoeinstitutet AB, Collaborating Centre on Sustainable Consumption and Production, Die Verbraucher Initiative e.V., Lääne-Harju Vallavalitsus, Teeme Ara Sihtasutus, och Universitaet für Bodenkultur Wien. Projektet pågår till 2027.

CARE-projektets logga.

 

EUs flagga.
Christian Fuentes.

Christian Fuentes

Läs mer om Christian Fuentes och hans forskning.

Emma Samsioe.

Emma Samsioe

Läs mer om Emma Samsioe och hennes forskning.

Réka Ines Tölg.

Réka Tölg

Läs mer om Réka Tölg och hennes forskning.