Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nya projekt om kunddata och hållbara matvanor i handeln

Hyllrader med färdigpaketerad fruktsallad.

Handelsrådets utlysning av forskningsmedel till forskning relevant för handelsnäringen 2023 stängde i januari. Nu har de antagna projekten presenterats och två av forskningsprojekten har deltagare från vår forskargrupp i konsumtion, marknadsföring och detaljhandel. Fokus för projekten ligger på handlares användning av kunddata och handelns roll i skapandet av hållbara matvanor.

Handlare och kunddata

Det ena forskningsprojektet är "How privacy shapes retailers and the retail market" där professor Christian Fuentes och lektor Kristina Bäckström deltar. Projektet genomförs tillsammans med forskare från Göteborgs universitet, Linköpings universitet och Högskolan i Borås.

Om projektet

På kort tid har flera ramverk och lagar införts med syfte att skydda konsumenters digitala data från exploatering av företag som samlar in information med tekniska verktyg. Samtidigt bygger framgångsrik personifierad digital marknadsföring på insamling av data om kunders beteenden och preferenser. Medan vi vet mycket om konsumenters rättigheter kring deras digitala data, om hur de upplever och beter sig i fråga om privatliv och personlig integritet, samt deras syn på insamling av data, saknas nästan helt kunskap om hur enskilda detaljhandelsföretag eller branschen som helhet formas av denna spänning som är inbyggd i kunddata. Än mindre vet vi om hur företagen bör agera strategiskt för att leva upp till kraven på privatliv samtidigt som man åstadkommer relevant och värdeskapande personifierad digital marknadsföring: Vilka strategier kan detaljhandlare använda sig av för att mildra spänningen i kunddata? På vilka sätt kan man jobba med personifiering som också respekterar kunders privatliv?

Läs mer om projektet på Handelsrådets webb.

Handeln och hållbara matvanor

Det andra forskningsprojektet är "Från ord till handling – handelns roll i utvecklingen av hållbara och hälsosamma matvanor", även där med professor Christian Fuentes som projektdeltagare. Projektet genomförs tillsammans med forskare från Högskolan i Kristianstad.

Om projektet

Just nu står de stigande matpriserna i fokus – hushållens försämrade ekonomi och den höga inflationen har blivit ett dagligt inslag i nyhetsrapporteringen. I kölvattnet av ökad inflation såg handeln redan i höstas tydliga förflyttningar i konsumtionsmönster, där en pressad hushållsekonomi gör att hushållen prioriterar ner hållbarhet och hälsa. Projektet syftar till att utveckla vår kunskap om handelns roll och strategier för att bättre kunna bidra till ett hållbart och hälsosamt samhälle.

Läs mer om projektet på Handelsrådets webb.

Christian Fuentes.

Christian Fuentes

Läs mer om Christian Fuentes och hans forskning.

Kristina Bäckström.

Kristina Bäckström

Läs mer om Kristina Bäckström och hennes forskning.