Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Helsingborgs stad stöttar forskning som skapar samhällsnytta

Fotot föreställer hus från ovan.
Drönarbild över Helsingborg. Foto: David Lundin, Helsingborg.se

Forskning om hållbara leverans- och returer, förpackningar inom e-handel och arbete med barns hälsa. Det är några av de projekt på Campus Helsingborg som 2024 får stöttning av Helsingborgs stad forsknings- och utvecklingsfond.

Lunds universitet och Helsingborgs stad arbetar tillsammans för att utveckla verksamheten vid Campus Helsingborg. Varje år bidrar Helsingborgs stad, genom forsknings- och utvecklingsfonden, med medel till projekt som stärker högre utbildning, forskning och samverkan i och kring Helsingborg.

Sju forskningsprojekt har nu beviljats pengar från Helsingborgs forsknings- och utvecklingsfond, varav fyra är vid institutionen för tjänstevetenskap. 

– Ett stort grattis till våra forskare och ett tack till Helsingborgs stad som tydligt visar att man vill fortsätta gynna forskningsmiljöerna på Campus Helsingborg. Det gagnar inte bara universitetet utan samhället, säger Charlotta Johnsson, rektor på Campus Helsingborg, Lunds universitet.

Följande projekt från institutionen för tjänstevetenskap har beviljats medel för 2024: 

 • Lärande och utveckling av arbete med barn och ungas existentiella hälsa utifrån ett organisation- och medarbetarperspektiv 

  Projektet syftar till att undersöka hur offentlig verksamhet kan rusta sin organisation för att möjliggöra och underlätta arbetet med existentiell hälsa bland barn och unga i Helsingborg. Projektet är ett samarbete mellan PART (Preventivt Arbete Tillsammans) och Lunds universitet och tar sin utgångspunkt i PARTs projekt ”Snacka  om Livet”, vilket syftar till att öka barn och ungas existentiella hälsa och ta tillvara denna resurs för att ökad deras välmående.

  I projektet ingår Alina Lidén från Institutionen för tjänstevetenskap och Magnus Lindén från Institutionen för psykologi.

 • Gröna tjänster och värdeskapande vatten, steg 3

  Forskningsprojektet vill utforska nya lösningar för hållbar vattenhantering, och tar utgångspunkt i hur innovativa avlopps- och vattenhanteringspraktiker samspelar i en urban kontext. Projektet undersöker förutsättningarna för att integrera och skapa nya värden av renat avloppsvatten. För att vatten ska kunna cirkuleras fullt ut, krävs fördjupad kunskap om hur människor använder, förstår och förhåller sig till vatten som resurs. Syftet är att analysera, förklara och förstå vattenhantering utifrån tre dimensioner: Hur förhåller sig olika samhällsgrupper till vatten som begränsad resurs? Vilka utmaningar kan identifieras vad gäller fortsatt idéutveckling kring vattenåtervinning? Hur kan ytterligare värden utvinnas ur avloppsvatten?

  I projektet ingår Cecilia Fredriksson, Institutionen för tjänstevetenskap, Malin Andersson från institutionen för strategisk kommunikation, Jing Li och Kenneth Persson från LTH, Amanda Haux och Hamse Kjerstadius från Nordvästra Skånes vatten och avlopp (NSVA).

 • Hur Helsingborg Stad för in material och biomassa i den cirkulära ekonomin 

  Projektet avser att analysera Helsingborg Stads tekniska, ekonomiska och kulturella utmaningar samt lösningar när den ska föra in befintliga material (tex i form av byggnader) eller biomassa (tex från planteringar) i den cirkulära ekonomin. 
  Två fallstudier står i fokus 
  - Stadsbyggnadskontorets arbete med återbruk av bygg och anläggningsprodukter 
  - Biokol som jordförbättrare och fyllnadsmaterial i betong 
  Hur man på ett hållbart sätt ska hantera den globala massan av material och biomassa som människan har bundit i sina produktioner är en pressande samhällelig utmaning. 

  I projektet ingår Hervé Corvellec från Institutionen för tjänstevetenskap och Jessika Richter från IIIEE (The International Institute for Industrial Environmental Economics).

 • Barns rätt till god hälsa och meningsfull fritid: Utveckling och tillämpning av resursintegreringsmodell inom förebyggande verksamheter 

  Detta forskningsprojekt har fått medel för att studera Helsingborgs stads projekt ”Aktivitet förebygger”, med fokus på hur aktörer och deras resurser kan integreras på ett effektivt sätt. ”Aktivitet förebygger” syftar till att ge barn och unga likvärdiga möjligheter att under skoltid upptäcka och prova på olika former av föreningsverksamhet. Ett antal aktörer samarbetar utifrån barn och ungas egna vardagsbehov och intressen, med målet att bidra till deras hälsa, utveckling och skolprestation. I projektet deltar tre pilotskolor: Filbornas anpassade gymnasieskola, Nanny Palmkvistsskolan, Ringstorpsskolan, samt Kulturförvaltningen, Fritid Helsingborg, RF SISU Skåne, idrottsföreningar, kulturföreningar, Friluftsfrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan och andra. Projektet leds av Elevhälsan i samarbete med PART – Preventivt arbete tillsammans.

  I projektet ingår Ulrika Westrup från Institutionen för tjänstevetenskap och Centrum för ledining i offentliga organisationer (CLOO)

Även "Plastic or paper packaging in e-commerce? Holistic assessment preventing greenwashing" med projektledare Yulia Vakulenko, LTH och "Hållbara leverans- och returtransporter i den klimatneutrala staden" med projektledare Klas Hjort, LTH har beviljats medel. Båda är undervisande lärare på institutionen för tjänstevetenskaps masterprogram i Service management med inriktning supply chain management.

Alina Lidén.

Alina Lidén

Läs mer om Alina Lidén och hennes forskning.

Cecilia Fredriksson.

Cecilia Fredriksson

Läs mer om Cecilia Fredriksson och hennes forskning.

Hervé Corvellec.

Hervé Corvellec

Läs mer om Hervé Corvellec och hans forskning. 

Ulrika Westrup.

Ulrika Westrup

Läs mer om Ulrika Westrup och hennes forskning.