Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Arbete inom de kulturella och kreativa näringarna benas ut i ny bok

Omslag till boken "Creative work".

Hur ser arbetsvillkoren ut inom de kreativa näringarna? Hur utförs kreativt arbete? Vad betyder det att arbeta kreativt i dagens samhälle? Det är några av de frågor som diskuteras i denna samlingsvolym med författare från samhällsvetenskapliga, humanistiska och konstnärliga ämnen. Bokens arton kapitel visar en stor bredd av insikter, analyser och erfarenheter från olika fält inom de kulturella och kreativa näringarna.

Creative Work – Conditions, Contexts and Practices tar upp fallstudier i en europeisk kontext, där erfarenheter och vardagliga praktiker hos kreativa yrkesutövare vittnar om möjligheter och utmaningar då de navigerar i en föränderlig miljö. Boken problematiserar och tänjer på uppfattningen om vad kreativt arbete är.  

– En av de grundläggande idéerna med boken är att utforska vad arbete egentligen innebär i det specifika sammanhanget "kreativt arbete". I vår diskussion av begreppet kreativt arbete  är det inte nödvändigtvis arbete  bundet till en viss bransch, marknad eller sektor. Den tvetydighet som finns inbyggd i begreppet kreativt arbete fungerar som både en bakgrund och studieobjekt. De olika kapitlen utforskar och analyserar det kreativa arbetets praktik och dess förutsättningar och sammanhang. Det är allt från konst, litteratur och mode, till arbetsvillkor i dataspelsbranschen och nyskapande entreprenörskap inom tångindustrin, säger Erika Andersson Cederholm som varit redaktör för samlingen tillsammans med Katja Lindqvist vid institutionen för tjänstevetenskap, Ida de Wit Sandström (Lunds universitet) och Philip Warkander (Borås Högskola).

Om boken

Creative Work – Conditions, Contexts and Practices riktar sig till forskare, praktiker och studenter på avancerad nivå med intresse för kreativa näringar. Utöver Erika Andersson Cederholm och Katja Lindqvist medverkar flera forskare från Institutionen för tjänstevetenskap och medlemmar i nätverket CROCUS

Boken finns tillgänglig online under en Open Access-licens. Ladda ner ditt exemplar här. 

Erika Andersson Cederholm.

Erika Andersson Cederholm

Läs mer om Erika Andersson Cederholm och hennes forskning.

Katja Lindqvist

Katja Lindqvist

Läs mer om Katja Lindqvist och hennes forskning.