Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Strategiska satsningar vid institutionen får stöd från Campus Helsingborg

Campus Helsingborg

Nu är det klart vilka ansökningar som får ta del av Lunds universitets strategiska medel vid Campus Helsingborg för 2024. Fyra projekt med koppling till institutionen för tjänstevetenskap finns bland dessa.

Mellan juni och november 2023 hade anställda på Lunds universitet med nuvarande eller framtida placering på Campus Helsingborg möjlighet att söka pengar för forskning eller samverkan. Det kunde gälla både nya satsningar och sådana som redan var etablerade. Det infördes också en ”pionjärspeng” där alla anställda ytterligare uppmuntrades att testa nya idéer.

I samband med denna utlysning har styrelsen på Campus Helsingborg också valt ut att stötta en särskild strategisk satsning på handel och logistik, en etablering av det nya forskningscentrumet REAL där bland annat professor Christian Fuentes är inblandad. 

De ansökningar med kopplingar till institutionen för tjänstevetenskap som beviljats medel med start 2024:

Pionjärsmedel

  • Utforskande av den audiovisuella essän – Sima Wolgast, Psykologiska institutionen, Samhällsvetenskapliga fakulteten. Projektet är en del av nätverket CROCUS.
  • Let’s talk about Service – Annika Persson, Institutionen för tjänstevetenskap, Samhällsvetenskapliga fakulteten. Ett projekt för att lyfta forskningen vid institutionen med film.

Medel för nya eller etablerade tvärvetenskapliga satsningar 

  • Centrum för ledning i offentliga organisationer (CLOO)– Anette Svingstedt, Institutionen för tjänstevetenskap, Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Styrelsens strategiska satsning 

  • Centrum för handel och logistik – Samhällsvetenskapliga fakulteten, LTH, Ekonomihögskolan. 

Totalt satsar Lunds universitet 5 miljoner kr per år på forskning och samverkan vid Campus Helsingborg. Flera olika utlysningar mellan åren 2024-2028 ska stödja fortsatt utveckling inom forskning, utbildning och samverkan.

Under 2024 startar en ny utlysningsomgång där alla med koppling till Campus Helsingborg återigen kan söka finansiering.