Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Skräddarsydda utbildningsprogram främjar bibliotekariernas resiliens

En bibliotekarie står mellan två rader med böcker och plockar ner en bok.
Foto från arkivet på Universitetsbiblioteket. Fotograf: Johan Bävman.

En ny studie om hur resiliens kan utvecklas hos biblioteksanställda presenteras i artikeln ”The resilient public library: Understand and reflect on own practice”. Studiens resultat visar att lokalt utformade utbildningsprogram kan underlätta personlig resiliens, utöver att öka den allmänna nivån av organisatorisk resiliens.

Studien beskriver, diskuterar och utvärderar ett utbildningsprogram utformat för att stärka både individuell och organisatorisk resiliens. Programmet fokuserar på fyra centrala teman: tillit, hantering av stress, osäkerhet och gruppdynamik. Studien, författad av Magnus Lindén, Ulrika Westrup och Alina Lidén från Lunds universitet samt Catharina Isberg från Lunds stadsbibliotek, pekar på att skräddarsydda utbildningsprogram främjar både medarbetarnas och organisationens resiliens. Dessutom belyser studien betydelsen av att ledningen tar till vara på medarbetarnas nyvunna insikter för att skapa positiva förändringar i organisationen.

Från studien kan tre slutsatser dras:

  • En viktig aspekt av ett utbildningsprogram ligger i förmågan att få de anställda att gemensamt diskutera och reflektera över sina egna roller och situationer, som då blir lättare att informera ledning om.
  • Insikt och kunskap om personlig och organisatorisk resiliens är kopplat till tillit till medarbetare och ledarskap, en större förmåga att hantera stress och osäkerhet, stark känsla för delaktighet på arbetsplatsen, högre effektivitet i arbetsrollen samt en högre personlig resiliens och ett större engagemang för arbetet.
  • Användning av karaktärsstyrkor i det dagliga arbetet relaterar till god effekt på prestation och engagemang.

Läs hela artikeln här.

Om CLOO:s verksamhet

Alina Lidén, Magnus Lindén och Ulrika Westrup ingår alla i forskningsnätverket CLOO. CLOO står för Centrum för ledning i offentliga organisationer och är ett nätverk inom Lunds universitets med fokus på forskning kring bland annat ledarskap, medarbetarskap, professioner, makt, kommunikation, styr- och organiseringsidéer. CLOO strävar efter att öka kunskapen om de komplexa utmaningar som offentliga organisationer står inför. Deras ambition är att på olika sätt undersöka, diskutera och sprida kunskap om hur tjänsteverksamheter inom offentlig sektor leds, styrs och organiseras.

Läs mer om CLOO här.