Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Så kan avloppsvatten skapa ett mer hållbart samhälle

Idag är det en självklarhet att sortera vårt hushållsavfall - men vilka vinster finns när vi källsorterar vårt avloppsvatten? Hur kan nya cirkulära metoder för vattenhantering främja ett mer hållbart samhälle?

RecoLab är en anläggning för avloppsvattenrening i Helsingborg som sedan ett år tillbaka återvinner avloppsvattnen och matavfall i källsorterade flöden. Avloppsvattnet går via tre rör från hushållen i nya Oceanhamnen till RecoLab i Helsingborgs hamn.

Forskare från Lunds tekniska högskola och Samhällsvetenskapliga fakulteten ska nu undersöka hur resurser från matavfall och avloppsvatten kan utvinnas. Går det exempelvis att odla alger som kan användas i livsmedel eller foder?

- Alger har en viktig roll i omställning till en grön ekonomi. De kan odlas eller skördas för livsmedelsproduktion, men kan också användas som förnybar energikälla. Vi ska studera men även skapa miljöer där nya motståndskraftiga arter av alger kan odlas, säger Cecilia Fredriksson, forskare på Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Campus Helsingborg, Lunds universitet.

Samtal under Our Future City 8 juni

Den 8 juni under Our Future City kan du ta del av ett samtal som kommer att handla om frågor som rör den framtida stadens vattenhantering med de nya gröna processmetoderna i fokus.

Samtalet vänder sig främst till dig som arbetar med, eller är intresserad av, hållbarhetsfrågor, grön ekonomi och stadsutveckling. Även du som är intresserad av exempelvis VA-system och cirkulära system har behållning av innehållet. 

Medverkande: 
Cecilia Fredriksson, forskare, Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Campus Helsingborg, Lunds universitet
Malin Andersson, forskare, Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Campus Helsingborg, Lunds universitet
Kenneth M Persson, föreståndare för LU Water, forskare, avdelningen för Teknisk vattenresurslära, Lunds universitet
Jing Li, forskare på avdelningen för Teknisk vattenresurslära, Lunds universitet
Amanda Haux, verksamhetsutvecklare på RecoLab, NSVA

Om forskningsprojektet
Projektet finansieras av Kompetensfonden, Helsingborgs stad och ska pågå minst ett år. På sikt hoppas man även involvera stadens invånare i studien.