Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Avloppsvatten och alger – forskare tar fram lösningar för framtidens vattenhantering

Recolab

Idag är det en självklarhet att sortera sitt hushållsavfall, men vilka vinster finns det med källsortering av avloppsvatten? Genom att studera och testa nya cirkulära metoder ska ett nytt forskningsprojekt undersöka framtidens hantering av vatten.

Vid den nya anläggningen RecoLab i Helsingborg hanteras och återvinns allt källsorterat avloppsvatten och matavfall från Oceanhamnen i nya stadsdelen H+. I en av anläggningens testbäddar där svartvatten, gråvatten och matavfall är tillgängligt ska forskarna studera hur olika resurser kan utvinnas för att återanvändas i stadsmiljön. 

Men det är inte bara de tekniska systemen som ska följas. Fokus i detta tvärvetenskapliga projekt är även innovation och värdeskapande kopplat till livsstilsfrågor och miljö, exempelvis förmågan att ställa om till ett nytt klimatsmart tänkande i vardagen. 

- Anläggningen fungerar som en publik mötesplats och kunskapsplattform och det ska bli intressant att följa hur nya gröna processmetoder kan kommuniceras. På sikt hoppas vi även kunna involvera de boende i området och vad deras inställning är, säger Cecilia Fredriksson som leder projektet. 

Alger som hållbar resurs

Ur de källsorterade vattenflödena i RecoLabs anläggning vill forskarna i olika steg ta reda på förutsättningarna för att starta en odling av alger och därefter undersöka hur det renade vattnet från algodlingen kan komma till nytta och återanvändas.  

- Alger har en viktig roll i omställning till en grön ekonomi. De kan odlas eller skördas för livsmedelsproduktion, men kan också användas som förnybar energikälla. Vi har som mål att studera men även skapa miljöer där nya motståndskraftiga arter av alger kan odlas, berättar Cecilia Fredriksson, som även leder ett annat tvärvetenskapligt projekt med fokus på att utveckla mervärdet av alger som en marin resurs. 

Projektet är finansierat av Komptensfonden, Helsingborgs stad och ska pågå i ett år med förhoppning att projektet kan fortsätta efter det. Genom att arbeta tvärvetenskapligt där forskare från Lunds tekniska högskola och Samhällsvetenskapliga fakulteten ingår är ambitionen att bygga en gemensam miljö för samverkan och innovation med fokus på gröna tjänster och värdeskapande vatten. 
 

Medverkande i projektet:

Cecilia Fredriksson, forskare på institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet

Malin Andersson, forskare på institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet

Kenneth M Persson, föreståndare för LU Water och forskare på avdelningen för Teknisk vattenresurslära, Lunds universitet

Jing Li, forskare på avdelningen för Teknisk vattenresurslära, Lunds universitet

Hamse Kjerstadius, utvecklingsingenjör på NSVA

Amanda Haux, verksamhetsutvecklare på RecoLab

 

Vill du veta mer om projektet?

Kontakta Cecilia Fredriksson epost: cecila [dot] fredriksson [at] ism [dot] lu [dot] se