Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tång ska hitta vägen till våra magar

Madeleine Jönsson, doktorand i bioteknik, berättar om projektet att ta reda på vad människor tycker om tång samt de hälsomässiga fördelarna med tång och alger.

I höst ska ett antal försökspersoner ge sina uppriktiga åsikter om alger – hur de smakar, luktar och ser ut. Testerna görs inom ramen för ett forskningsprojekt som syftar till att ta reda på vad konsumenter tycker om de ätbara havsväxterna.

Ätbara alger i olika former innehåller ovanliga kolhydrater som tycks vara särskilt hälsosamma för oss. 

Sedan några år undersöker en grupp forskare i bioteknik tångens näringsinnehåll och hållbarhet med förhoppningen att kunna bidra till att tång kan hamna på tallriken i form av pasta, bröd eller i sin hela struktur. Kapslar och pulver kan bli ett alternativ. Gruppen leds av professorn i bioteknik Eva Nordberg Karlsson.

Tången är ett komplex fenomen

Marknaden är fortfarande ganska ny och kunskapen om vad exempelvis konsumenter tycker är inte glasklar. I ett pågående forskningsprojekt tar därför bioteknikforskarna hjälp av konsumtionsforskare för att ta reda vilka slags alger som konsumenterna gillar bäst i fråga om smak, textur, doft och utseende. 

Projektet, som nu är inne på sitt avslutande år, har finansierats av Formas med 7,5 miljoner kronor och leds av professor Cecilia Fredriksson vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap, samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet.

I höst kommer ett antal personer att få testa bruna, gröna och röda alger i olika konsistens och svara på frågor om hur algerna ser ut, doftar, smakar och känns i munnen. Därefter kommer personerna att intervjuas enskilt och i grupp.

– Det är väldigt spännande att arbeta tvärvetenskapligt med en marin resurs som tång. Med våra olika kompetenser kan vi belysa tången från olika perspektiv och visa att tången är ett komplext fenomen, säger Cecilia Fredriksson, professor i etnologi vid Lunds universitet.

För att utforma undersökningen har de tagit hjälp av Karin Wendin, professor i mat- och måltidsvetenskap vid högskolan i Kristianstad som har stor erfarenhet av att designa sensoriktester.

Förhoppningen är att projektet ska utmynna i djupare förståelse för på vilket sätt tång och alger bäst kan komma till användning.

Doktorander tog initiativet

Initiativet till gemensamma sensoriktest kom från de båda doktoranderna Madeleine Jönsson, bioteknik och Annabell Merkel, tjänstevetenskap. 

– Eftersom Annabell och jag forskar på tång utifrån olika disciplinära perspektiv tyckte vi det vore intressant att hitta en gemensam frågeställning när vi fick chansen att initiera en studie tillsammans, säger Madeleine Jönsson.

De bestämde sig för att vidare undersöka ätligheten hos alger utifrån konsumenters perspektiv, med deras erfarenheter och uppfattningar, och sedan länka det till tångens kemiska sammansättning och fysiokemiska egenskaper. 

– På så vis hoppas vi nå en förståelse för hur och av vilka anledningar konsumenter skulle vilja konsumera tång i framtiden.

 

Artikeln är ursprungligen publicerad på lu.se 210917.