Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Katja Lindqvist ska forska om kulturella och kreativa näringar för Region Skåne

Katja Lindqvist

Riksbankens Jubileumsfond har utsett docent Katja Lindqvist till en treårig tjänst som forskare på Region Skånes kulturförvaltning. Där kommer hon att undersöka hur regioner i Europa arbetar med att utveckla kulturella och kreativa näringar.

Tanken är att kunna erbjuda regioner och andra samhällsaktörer kunskap om vilka metoder som är mest effektiva för att stödja och utveckla kulturella och kreativa näringar.

– Det görs satsningar på kulturella och kreativa näringar på olika håll i landet, men det finns inga sammanfattande slutsatser. Jag kommer att samla erfarenheter och kunskaper som finns i Skåne, resten av Sverige och Europa. Storbritannien är ett av länderna som ligger långt framme i att satsa på och dra nytta av kulturella och kreativa näringar, till exempel export av musik, filmer och tv-serier. För mig som forskare känns det viktigt att ge tillbaka till samhället genom att sprida kunskaperna i regionen och nationellt, säger Katja Lindqvist.

I forskningsprojektet undersöker Katja Lindqvist hur Region Skånes utvecklingsarbete inom kulturella och kreativa näringar har utvecklats, vilka målen har varit och dess effekter. Hon kommer även att jämföra det regionala stödet till kulturella och kreativa näringar med vad som har gjorts i övriga Sverige och ett antal europeiska regioner och länder.

I slutet av de tre åren kommer Katja Lindqvist att presentera hur Region Skåne och andra regioner bör arbeta för att stimulera den kulturella och kreativa näringen.

– En av Region Skånes uppgifter är att förbättra förutsättningarna för kulturella och kreativa näringar genom mer kunskap. Att vi nu i samarbete med Riksbankens Jubileumsfond tillsätter en forskartjänst i Skåne är glädjande och ger oss möjligheter till fördjupade kunskaper som kommer både att stärka och utveckla kulturella och kreativa näringar, säger Maria Ward (S), ordförande Region Skånes kulturnämnd.

Genom att utlysa forskartjänster i samarbete med företag och organisationer vill Riksbankens Jubileumsfond bidra till att förbättra samverkan och förståelsen för vad forskarna kan tillföra övriga samhällssektorer. De forskare som utses till så kallade Flexit-forskare anställs i två år av företaget eller organisationen, och tillbringar det sista året på en akademisk institution.

– Denna typ av tjänster är ett utmärkt exempel på hur forskning och samverkan med det omgivande samhället kan se ut och fungera. Lunds universitet har under flera år intresserat sig för att utveckla utbildningar, men även forskning, som fokuserar på samhällets kulturella och kreativa näringar. Katja har varit en ledande person tillsammans med andra forskare i detta utvecklingsarbete, säger prefekt Anette Svingstedt.

Läs mer om Katja Lindqvist och hennes forskning

Läs mer om Flexit-projektet