Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Katja Lindqvist

Pågående forskningsprojekt:

1. ”Våra museer – Strategisk kompetensförsörjning och tjänsteutveckling för en kulturarvssektor i utveckling med samhället."
2. ”Ledning för tjänsteinnovation i akutdriven verksamhet.” I samarbete med Ulrika Westrup, Institutionen för service management och tjänstevetenskap.

Kan du berätta lite om forskningsprojekten?

1. – Samhället har förändrats så mycket att museernas uppdrag har blivit allt spretigare. Mångfalden, digitaliseringen och allt tydligare krav på samverkan ställer krav på nya kompetenser inom museisektorn.
– Arbetet involverar museer, kommuner, branschorganisationer, Kulturrådet och Riksantikvarieämbetet. Jag samarbetar bland annat med fyra museer i Skåne – det är Kulturen i Lund, Helsingborgs museer, Malmö museer och Regionmuseet i Kristianstad – för att undersöka hur de tänker kring detta och hur de bemöter utmaningarna. Det talas mycket om samarbete mellan olika museer, men i praktiken är det svårt när det handlar om olika organisationskultur, olika storlek och historia. Det blir en väldigt lång startsträcka. Målsättningen är att hjälpa museerna att bättre prioritera hur resurserna ska användas.

2. – I det andra projektet handlar det om att möjliggöra innovationer inom kommunal verksamhet när det gäller hjälp till utsatta barn. Det finns nu ett mer klientorienterat synsätt, med syfte att möta barnen och ge hjälp här och nu.
– Syftet är att ge utrymme för reflektion och innovation inom organisationerna och framförallt på ledningsnivå.

Varför blev du intresserad av dessa områden?

– Jag har en bakgrund som kulturvetare, innan jag började läsa företagsekonomi, och jag är särskilt intresserad av olika aspekter av hur kultursektorn fungerar och organiseras.
– När det gäller det andra projektet, där jag samarbetar med Ulrika Westrup, handlar det om ett intresse för att studera hur politiska beslut i praktiken genomförs ute i organisationerna och hur innovation inom offentlig förvaltning kan stimuleras.

Vad har du forskat om tidigare?

– Jag kan som exempel nämna att jag studerat NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) som en hybridorganisation, det vill säga en organisation med både en offentlig och privat institutionell logik.
– Jag har också i samarbete med Centrum för Öresundsstudier gjort en jämförelse mellan kulturförvaltningarna i Helsingborg och Helsingör. I Helsingör har man en radikalt annorlunda modell där stadsutveckling, turism och kultur hålls ihop, något som gör att man också kan koppla samman kultur och stadsutveckling på ett annat sätt än i Helsingborg.

Varför är din forskning viktig?

– Det är naturligtvis viktigt att kulturverksamhet leds på ett så bra sätt som möjligt och att de medel som tilldelas används på bästa sätt. Kompetensen inom området när det gäller ledarskap och ekonomiska frågor behöver ofta stärkas.

Har du något ”drömprojekt” du skulle vilja genomföra i framtiden?

– Man kommer på nya frågor efterhand som man jobbar med de här områdena. Men något särskilt drömprojekt kan jag inte säga att jag har. Jag håller redan idag på med sådant jag tycker är spännande.

Bild på Katja Lindqvist

Katja Lindqvist

Katjas personliga profil

Epost: katja [dot] lindqvist [at] ses [dot] lu [dot] se (katja[dot]lindqvist[at]ses[dot]lu[dot]se)
Tel: 042 - 35 66 27