Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Helsingborg - en handelsstad i förändring

Foto av en gågata i Helsingborg.
"Framtiden kopplat till handeln beror ytterst på hur vi alla agerar dagligen" säger Ola Thufvesson, forskare vid Campus Helsingborg. Foto: Martin Sörbo

Helsingborg har alltid förknippats med handel, logistik och transporter. Idag är nästan en fjärdedel av alla arbetstillfällen kopplade till dessa sektorer och de fortsätter att växa. Samtidigt är handeln under förändring och stadens identitet är inte längre lika tydlig. Är Helsingborg ens en handelsstad idag? Och vad vill Helsingborg vara i framtiden?

- Vi har en attraktiv gammal stadskärna i Helsingborg – men som är olämplig för biltrafik. Den södra delen av stadskärnan – Söder - är lämplig för biltrafik men har övergetts av handeln. Lösningen för att rädda stadskärnan är att göra den trevligare för flanörer, cyklister och kollektivtrafikresenärer. Problemet är att många helsingborgare då bokstavligen vänder stadskärnan ryggen och kör utåt med sina bilar mot handelscentrum Väla i stället, säger Ola Thufvesson, universitetslektor på institutionen för tjänstevetenskap vid Lunds universitet som under lång tid forskat om platsutveckling och följt den regionala och lokala utvecklingen.

I början av året presenterades en ny detaljplan för Väla Centrum, i den föreslås en utökning av området med ca 70%. I samband med planen togs även en konsekvensutredning fram som lyfte fram riskerna och att stadskärnan kan påverkas negativt av expanderingen. 

- Väla vill växa, inte bara med handel utan också med upplevelser och är redo att bli centrum för hela regionen. Men är det klokt att lägga ner en 950 årig stadskärna och göra stadens mest välbesökta torg privatägt? säger Ola Thufvesson. 

E-handelsstaden Helsingborg?

Ett hot mot all handel, vare sig den sker i stadskärnan eller i köpcentrum, är den växande e-handeln. Här går inte ens Väla säkert menar Ola Thufvesson, utan för fram att detta är en av anledningarna till att köpcentrum som Väla gärna kompletterar med fler och fler nya besöksanledningar än handel. 

För Helsingborgsregionen innebär emellertid inte e-handeln endast ett hot. Under de senaste åren har staden blivit en allt starkare aktör som lockar många företag och skapar nya arbetstillfällen. Samtidigt innebär en ökad etablering av nya anläggningar för transporter och logistik att värdefull jordbruksmark försvinner. 

- Frågan är vad Helsingborg vill vara i framtiden? Oavsett svar måste aktörer och privatpersoner ta både strategiska och vardagliga beslut. Framtiden kopplat till handeln beror ytterst på hur vi alla agerar dagligen. Alla är delaktiga och delansvariga, säger Ola Thufvesson.

Svartvitt foto med människor. Logo för HBG Live.

HBG Live 11 oktober: Handelsstaden Helsingborg?

Under höstens första HBG Live kommer vi att prata om Helsingborg som handelsstad idag och vad Helsingborg vill vara i framtiden. Inför livepublik den 11 oktober ser vi fram emot att gräva djupare i dessa frågor tillsammans.

Kvällens panel består av Ola Thufvesson, forskare och universitetslektor på Campus Helsingborg, Hanna Candell, VD på HBG City, Björn Höglund, konsult som utvecklar fastigheter, platser och varumärken samt krönikör i Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan.

Heidi Avellan är kvällens moderator, chefredaktör på Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan.

Välkomna till Radisson Hotel Blu Metropol på Söder i Helsingborg. Dörrarna öppnas 17.30 för er som vill mingla och köpa något från baren. Samtalet börjar 18.00, som publik kan du delta genom att ställa frågor. 

Läs mer på eventsidan.

Ola Thufvesson.

Ola Thufvesson

Läs mer om Ola Thufvesson och hans forskning.