Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Besök från hela världen på konferens om platsvarumärken

Foto ovanifrån över U2 på Campus Helsingborg. Folk i rörelse.

Sverigebilden, resande och platskommunikation under kris och osäkerheter var några av de ämnen som styrde innehållet på den internationella konferensen om platsvarumärken anordnad av IPBA, International Place Branding Association.

Tjänstevetenskap stod som Co-chair tillsammans med Institutionen för Strategisk kommunikation och högskolorna i Halmstad och Kristianstad. Konferensen hade 140 deltagare från över 90 olika universitet och branchorganisationer från alla världens hörn och ägde rum under tre dagar på Campus Helsingborg.

Temat för konferensen var “Platsvarumärkning i en tid av global kris och osäkerhet”. Konferensen fokuserade på de globala samhällsutmaningar som ägt och äger rum i vår tid.

Platsvarumärkning ger mening åt platser, såsom städer, regioner och länder; för att de ska kunna hantera sin image. Alla platser har ett varumärke, oavsett om det finns nerskrivet eller inte. Ett platsvarumärke består av summan av de associationer som invånare och omvärlden har om en plats.

Foto från föreläsning där Josefine Östrup backe presenterar.
Josefine Östrup Backe.

Josefin Östrup Backe, lektor vid institutionen för tjänstevetenskap, höll en presentation om sin forskning ”Food and storytelling in place branding”, om hur mat kan användas för att bygga en plats eller destinations varumärke och attraktionskraft. Norden, Sverige och staden Helsingborg driver som strategi att göra sig själva till ”en attraktiv matdestination”.

– Mat är sammanflätat med vår identitet. Det är ett ämne som är lätt att ha en åsikt om. Lokal mat är en attraktion i sig själv. Mat och dryck som en anledning att besöka staden är en av Helsingborgs turismstrategier och många kommer hit enbart för att ”Tura”, berättar hon.

Andra deltagare från Tjänstevetenskap var professor Cecilia Fredriksson med sin utställning ”Beyond urban sketching”, Jan-Henrik Nilsson som presenterade ”Placemaking in green infrastructure, implications for urban tourism branding”, Elisabeth Högdahl och Ola Thufvesson presenterade ”Memory planning methods for inclusive and unique places”. Ola Thufvesson var även medarrangör.

Foto av Ola Thufvesson.
Ola Thufvesson.
Foto av utställning.
Cecilia Fredrikssons utställning "Beyond urban sketching".

 

Manifest för ansvarfullt platsvarumärkesarbete

Det var den sjunde upplagan av konferensen som tidigare har hållits i London, Swansea, Macao, Volos, Barcelona och Aix-en-Provence. Något som binder samman dessa städer är ett manifest som skrivs under av värdstaden. Syftet är att utvidga nätverket med platser som ställer sig bakom ett ansvarsfullt platsvarumärkesarbete.

– Place Branding handlar om att hantera städers, regioners och länders rykte. De nordiska länderna i allmänhet har alltid gynnats av omvärldens beundran. Men, i den värld som vi lever i idag, med dess många utmaningar, är dessa vissheter hotade. Jag är mycket tacksam för att doktor Cecilia Cassinger vid Lunds universitet och kollegor från universiteten i Halmstad och Kristianstad har gått samman i ett värdskap för konferensen och att de valt detta tema. Teamet har satt ihop ett fantastiskt program med ett högst relevant tema och vi ser fram emot svensk gästfrihet och att få underteckna vårt manifest i rådhuset i Helsingborg, säger Robert Govers, grundare och ordförande för International Place Branding Association (IPBA) till Helsingborgs stad.

Läs mer om konferensen på konferenssidan.

Läs mer om IPBA.