Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Platsvarumärket i kris och osäkra tider

Hand som sträcker upp den ukrainska flaggan.
Det pågående kriget i Ukraina har påverkat säkerhetsstrukturen i hela Europa. Hur detta påverkar platsers varumärken är något som kommer belysas under flera spår på IPBA-konferensen på Campus Helsingborg i oktober.

Från klimatförändringarnas katastrofer till kriget i Ukraina och den skakiga globala ekonomin, finns det en alltmer växande och påtaglig känsla av att leva i en tid av evig kris och osäkerhet. Hur påverkar kriser och osäkra tider olika platsers varumärken och vad innebär det för forskningen?

I oktober samlas forskare och yrkesverksamma på en unik och världsledande konferens för att diskutera dagens utmaningar och öka kunskapen om hur platsvarumärken kan anpassas och stärkas i en tid av kris och osäkerhet.

- Forskning om platsvarumärken kan användas för att stärka dialogen och samarbetet kring platser och för att forma om platser i en krisdrabbad värld och under osäkra omständigheter, säger Cecilia Cassinger, docent i strategisk kommunikation vid Lunds universitet och värd för konferensen som äger rum på Campus Helsingborg. 

Under konferensen kommer deltagare från olika delar av världen att samlas i Helsingborg för att under två dagar utforska idéer och metoder kring platskommunikation och platsvarumärken i relation till de stora utmaningar som dagens globala kriser och människors upplevelse av osäkerhet innebär. 

- De nordiska länderna har länge utmärkt sig genom sina lysande platsvarumärken – en lyskraft som har avtagit under senare år. Många platsvarumärken, även i Norden, befinner sig idag i kris. Temat för årets konferens är därför särskilt intressant just nu, menar Cecilia Cassinger. 

IPBA – konferens 18-20 oktober 2023

Det är första gången som årskonferensen för the International Place Branding Association (IPBA) arrangeras i Norden. Konferensen löper under två dagar och dagen innan konferensen anordnas en doktorandkonferens. Varje år samlar konferensen runt 100 forskare och praktiker inom platsvarumärkning från hela världen.  Lunds universitet, Campus Helsingborg, Högskolan i Kristianstad och Halmstad högskola samfinansierar konferensen med bidrag från Helsingborg stad. 

Kontaktuppgifter:

Cecilia Cassinger, docent vid Institutionen för strategisk kommunikation, Lunds universitet: cecilia [dot] cassinger [at] isk [dot] lu [dot] se (subject: IPBA%20Conference) (cecilia[dot]cassinger[at]isk[dot]lu[dot]se)

Kontaktperson vid Institutionen för tjänstevetenskap:
Ola Thufvesson, ola [dot] thufvesson [at] ses [dot] lu [dot] se (subject: IPBA%20Conference) (ola[dot]thufvesson[at]ses[dot]lu[dot]se)

Konferensadress: info [dot] ipba [at] isk [dot] lu [dot] se (info[dot]ipba[at]isk[dot]lu[dot]se)

Se årets program.