Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Malin Andersson vinner priset Årets ciceron i besöksnäringen 2022!

Bild på Malin Andersson som håller i blommor och ett diplom.
Malin Andersson som tilldelats priset Årets ciceron i besöksnäringen. Foto: Peter Jönsson.

Priset, ett stipendium på 100 000 kr, tilldelades Malin Andersson för hennes doktorsavhandling ”Kustnära yrkesfiske i förändring: Från mångsysslare till entreprenör”.

Malin disputerade med sin doktorsavhandling 2019 vid institutionen för service management och tjänstevetenskap. Avhandlingen fokuserar på hur en traditionell näring omvandlas i den tjänsteinriktade ekonomin med fokus på förändring i kustnära yrkesfiske.

Avhandlingen utgår från tre frågor:

  • Hur framställs kustnära yrkesfiske i politiska visioner om den framtida fiskenäringen?
  • Hur tar sig värdskap uttryck i fiskenäringens vardag?
  • Vad innebär visioner och värdskap för yrkesrollen som kustnära yrkesfiskare?

Genom intervjuer och fältstudier har Malin Andersson kommit nära yrkesfiskare längs Sveriges västkust, som genom kringverksamhet i form av hummersafaris, restauranger, festivalen och informationsspridning kan bidra till destinationernas attraktivitet.

Juryns motivering:

”Malin Anderssons forskning och avhandling lyfter fram besöksnäringens roll som samhällsbärande genom att belysa hur primärproducenter, i detta fall småskaliga yrkesfiskare, kan inspireras att bli en del av besöksnäringens attraktionskraft på destinationer. Forskningen visar hur social och ekonomisk hållbarhet vävs samman i yrkesfiskarnas tjänsteerbjudande och livsvillkor och hur dessa samtidigt svarar mot den ökade efterfrågan på kunskapsturism.”
– BFUF och Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism

Om priset

Årets ciceron i besöksnäringen är en årlig utmärkelse som är instiftad gemensamt av BFUF och Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism.

Syftet är att premiera en forskare som med sin doktorsavhandling och forskning kan göra nytta för besöksnäringens företag och anställda

(Information från Årets cicerons hemsida.)

 

Läs avhandlingen här.

Läs mer om Malin Andersson och hennes forskning.