Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ny avhandling spikad

Malin Andersson spikning

Under onsdagseftermiddagen var det dags för Malin Andersson att få svinga hammaren och spika sin avhandling efter flera års arbete. Tillsammans med kollegor på institutionen firades denna tradition inför stundande disputation.

Malin Anderssons avhandling har titeln Kustnära yrkesfiske i förändring. Från mångsysslare till entreprenör. Titeln hänvisar till de förändringar som fiskenäringen har genomgått under flera decennier. Fiskenäringen har rationaliserats samtidigt som besöksnäringen vid kusten expanderat. Antalet yrkesfiskare i kustnära yrkesfiske har därför minskat och näringen måste förhålla sig till nya informella krav och förväntningar på turismutveckling. Studien bygger på etnografiskt material som insamlats längs Sveriges västkust.

Disputationen äger rum fredag 13 september kl. 13-15 i sal U203 på Campus Helsingborg. Fakultetsopponent är professor Susanna Heldt Cassel, Högskolan Dalarna.

Malin Andersson spikar sin avhandling

Spikningsfika