Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ny forskning belyser fiskenäringens förändrade förutsättningar

Fiskenäring i förändring

Malin Andersson har disputerat med sin avhandling ”Kustnära yrkesfiske i förändring: Från mångsysslare till entreprenör” och kan nu titulera sig doktor i tjänstevetenskap. Vad hoppas hon att forskningen kan bidra med i samhället och hur ser framtiden ut inom kustnära yrkesfiske?

Under flera decennier har fiskenäringen genomgått omfattande förändringar. Fiskenäringen har rationaliserats samtidigt som besöksnäringen vid kusten expanderat. Antalet yrkesfiskare i kustnära yrkesfiske har därför minskat och näringen måste förhålla sig till nya informella krav och förväntningar på turismutveckling. Studien har pågått under flera år och bygger på etnografiskt material som Malin Andersson har samlat in längs Sveriges västkust.

Hur valde du ditt forskningsområde?

Fisket är en aktuell näring som jag tycker är spännande och som har genomgått intressanta förändringar under många år. Jag var även nyfiken på att undersöka hur tjänster produceras i fiskenäringen i relation till lantbruket, ett område som jag studerat tidigare.  

Vilka var dina största utmaningar under arbetets gång?

Att verkligheten var betydligt mer komplex än vad jag hade föreställt mig. Både kopplat till yrkesfiskarnas bakgrund och drivkrafter, men också att det finns så många olika aktörer inom fiskenäringen – som man kanske inte tänker på utifrån.

Vad tycker du är ditt viktigaste samhällsbidrag?

Min avhandling bidrar med en bred och djup förståelse för kustnära yrkesfiske, till ett antal studier inom tjänsteforskning som fokuserar på småföretagande som praktik. Det fältet är överlappande med turismforskning om små företag i besöksnäringen, som efterfrågar kunskap om små företags sociala och kulturella sammanhang. Avhandlingen bidrar dessutom till att nyansera en lite väl förenklad bild som ibland gestaltar sig i den politiska styrningen av fisket.

Hur ser framtiden ut för yrkesfisket, tror du?

Det ser tyvärr rätt dystert ut även om den sedan länge kraftiga sänkningen av antal båtar och licenser i kustnära yrkesfisket har stagnerat något sedan ett par år tillbaka. Få unga kommer in i yrket, som är både riskfyllt och olönsamt, även för de fiskare som bedriver verksamhet i besöksnäringen. Vi får väl se, men jag visar med konkreta och vardagsnära exempel att näringen befinner sig i förändringar som är av såväl strukturell som politisk, organisatorisk, processuell karaktär.

 

Läs mer om Malin Anderssons forskning här: Yrkesfiskare dukar under för byråkrati, fördomar och långa arbetsdagar