Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Porträtt av Malin Andersson

Malin Andersson

Postdoktor

Porträtt av Malin Andersson

Kustnära yrkesfiske i förändring : Från mångsysslare till entreprenör

Författare

 • Malin Andersson

Summary, in Swedish

Avhandlingens titel "Kustnära yrkesfiske i förändring. Från mångsysslare till entreprenör" hänvisar till de förändringar som fiskenäringen har genomgått under flera decennier. Fiskenäringen har rationaliserats samtidigt som besöksnäringen vid kusten expanderat. Antalet yrkesfiskare i kustnära yrkesfiske har därför minskat och näringen måste förhålla sig till nya informella krav och förväntningar på turismutveckling. Detta leder till studiens huvudfråga: Hur formas och förhandlas en traditionell näring i den tjänsteinriktade ekonomin och vad sker i skärningspunkten mellan politisk styrning och yrkesfiskares vardag? Mot denna bakgrund undersöks i avhandlingen en traditionell näring i förändring under 2000- talets första årtionden utifrån tre mer specifika frågor: Hur framställs kustnära yrkesfiske i politiska visioner om den framtida fiskenäringen? Hur tar sig värdskap uttryck i fiskenäringens vardag? Vad innebär visioner och värdskap för yrkesrollen som kustnära yrkesfiskare? Studien, som bygger på ett etnografiskt material som insamlats längs Sveriges västkust, visar att kustnära yrkesfiskare förväntas bli entreprenörer och maritima värdar i kustsamhällen. Yrkesfiskarna som deltar i studien erbjuder hummersafaris, öppnar restauranger och organiserar festivaler. De förmedlar även sina kunskaper om fisk, fiske och om fiskets kulturarv i mötet med besökare. Genom olika positioneringar försöker yrkesfiskarna forma sin roll som yrkesfiskare i den tjänsteinriktade ekonomin.

Avdelning/ar

 • Institutionen för tjänstevetenskap
 • Avdelningen för modevetenskap

Publiceringsår

2019-08-21

Språk

Svenska

Volym

100

Dokumenttyp

Doktorsavhandling

Förlag

Lund University

Ämne

 • Social Sciences Interdisciplinary

Nyckelord

 • tjänster
 • turismutveckling
 • småföretagande
 • etnografi
 • diskursteori
 • småskaligt fiske
 • turismföretagande
 • lokal kunskap
 • kust
 • värdskap
 • servicearbete
 • yrkesroll
 • kulturanalys
 • hållbart fiske
 • innovation
 • autenticitet
 • entreprenörskap
 • Inshore commerical fisheries
 • small business enterprising
 • fishers
 • sustainable fisheries
 • small-scale fisheries
 • tourism enterprising
 • coast
 • entrepreneurship
 • governance
 • local knowledge
 • hosting
 • hospitality
 • diversification
 • service production
 • service work
 • work role
 • culture analysis
 • ethnography
 • discourse theory
 • positioning
 • positions
 • authenitciy
 • metaphors

Status

Published

Projekt

 • Inshore commercial fisheries in change

Handledare

 • Fredrik Nilsson
 • Cecilia Fredriksson

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 978-91-7895-188-8
 • ISBN: 978-91-7895-187-1

Försvarsdatum

13 september 2019

Försvarstid

13:15

Försvarsplats

U203, Universitetsplatsen 2, Helsingborg

Opponent

 • Susanna Heldt Cassel (Professor)