Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ny bok om kulturella och kreativa näringar

Foto på Katja Lindqvists bok.
Katja Lindqvists bok "Utvecklingsarbete kring kulturella och kreativa näringar – Drivkrafter, processer och samspel". Foto: Future By Lund.

I den första studien i sitt slag har Katja Lindqvist kartlagt hur offentliga satsningar kan stödja utvecklingen av kulturella och kreativa näringar. Resultaten presenterar hon i boken ”Utvecklingsarbete kring kulturella och kreativa näringar – Drivkrafter, processer och samspel”. I en intervju med Future by Lund berättar Katja om kulturen och de kreativa näringarnas viktiga del i ekosystemet för innovation.

– Det jag har sett är att det finns olika sätt att skapa möjligheter för utvecklingsarbete inom det offentliga. Det ena sättet är att få till stånd breda politiska överenskommelser. Det möjliggör långsiktiga satsningar och arbetsro för tjänstepersoner i stödsystemen. Det andra sättet är att ”gå under radarn”, det vill säga att bara genomföra olika insatser på förvaltningsnivå utan att det ingår i en specifik satsning på [kulturella och kreativa näringar]. På det sättet undviker man politisering och kan hantera det som en specifik fråga. De här sätten är fundamentalt olika och har olika styrkor och svagheter, säger Katja till Future by Lund.

Läs hela intervjun här.

Om boken

Politiker och stadsplanerare lyfter fram kultur och kreativitet som centrala i samhällsutvecklingen. Men vad är det som gör kulturellt och kreativt företagande särskilt intressant i ett samhällsekonomiskt perspektiv? Vilka fördelar eller begränsningar ger utvecklingsstöd till sådana företag?

Katja Lindqvist har kartlagt vad man har gjort i Sverige för att stödja utvecklingen av kulturella och kreativa näringar genom offentliga satsningar. Boken ger en bred introduktion till hur näringarna väckt politiskt intresse under de senaste två decennierna och hur det hänger ihop med samhällets ekonomiska och politiska förändring under samma period.

Författaren pekar på drivkrafter, processer och samspel som bidrar till eller utmanar utvecklingsarbetet, framför allt på regional och kommunal nivå. Studien är den första i sitt slag som genomförts i Sverige och bidrar till fördjupad förståelse av utmaningarna i samtida offentligt utvecklingsarbete över de politiska områdesgränserna. Med exempel från satsningar inom Skånes närings­-, kultur-­ och regionalpolitik bjuder Lindqvist på konkreta underlag till slutsatser och rekommendationer.

Läs mer hos förlaget.